Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Unsplash/Scott Blake

Diskriminering

Var femte byggchef har upplevt rasism

Var femte chef inom byggbranschen har upplevt rasism på sin arbetsplats. Det visar en färsk undersökning från branschföreningen Byggcheferna.

En av fem chefer inom byggbranschen upplever att det är svårare att komma in i gemenskapen om du inte tillhör normen. Nästan lika många uppger att de själva har upplevt rasism på sin arbetsplats. Detta enligt Byggchefernas nya rapport "Svart på vitt om rasism inom samhällsbyggnad", som bygger på en undersökning bland 2 000 av Byggchefernas medlemmar.

– Rapporten visar att rasism är ett stort problem inom byggbranschen men också att det är ett problem som det går att jobba med. Resultatet visar till exempel även att sju av tio chefer anser att engagemanget mot rasism är stort, säger Kajsa Hessel, ordförande på Byggcheferna.

Bristande acceptans

Rasismen kan ta sig uttryck på många olika sätt men i grunden handlar det ofta om en bristande acceptans för det som är annorlunda, enligt Kajsa Hessel

– Det kan handla om att man inte får äta i samma personalmatsal om man äter något som luktar annorlunda. Eller att det är svårt att hitta förståelse för att man vill gå ifrån och be några gånger medan det är helt okej att ta rökpauser hela tiden, säger hon.

Sker inte av illvilja

Hennes bild är att den etiska diskrimineringen inte sker av illvilja utan av okunskap och oförmåga att sätta sig in någon annans situation.

– Rapporten visar till exempel också att de flesta anser att det inte förekommer rasism på deras arbetsplats, trots att det gör det. Man går på känn. Det kan delvis bero på att det här är en fråga som det är väldigt känsligt att prata om. Du har mycket att förlora på att vara öppen med att du blir utesluten, eftersom du vill vara en i gänget, säger Kajsa Hessel.

Hon efterlyser en ökad transparens och en öppen diskussion om etnisk diskriminering inom byggbranschen, ett arbete som hon menar redan kommit långt när det gäller att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet.

– Vi har jobbat väldigt strukturerat med jämställdhetsfrågan i många år och det har verkligen gett resultat. När ämnet rasism kommer upp är det många som tycker att det handlar om politik och därför inte är något vi ska prata om på arbetsplatsen. Vi behöver skifta fokus och se att det handlar om människors lika värde, säger Kajsa Hessel.

Har inte råd att utesluta någon

Rapporten har redan fått många reaktioner från medarbetare i branschen, där många är tacksamma för att frågan lyfts. Kajsa Hessel även menar att arbetet mot etnisk diskriminering är avgörande för hela branschens framtida utveckling.

– Vi är i en bransch som har både resurs- och kompetensbrist. Vi måste se till att skapa en bransch där alla är välkomna, vi har inte råd med något annat, säger hon.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Diskriminering

Senaste om Mer om arbetsmiljö