Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Smittförebyggande insatser måste anpassas bättre

Arbetsgivarna gör mycket för att hindra smittspridning av covid-19, men många missar att anpassa sina åtgärder efter de specifika smittrisker som finns inom den egna verksamheten. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som inspekterat bland annat butiker, skolor och byggarbetsplatser.

– Vi ser att många arbetsgivare verkligen försöker och har genomfört åtgärder för att förebygga smittspridning. Det som ofta brister är att åtgärderna inte alltid anpassas efter de risker som finns på den egna arbetsplatsen. Det är därför det är så viktigt med lokala riskbedömningar, att anpassa åtgärderna efter hur det ser ut i den egna verksamheten och att samverka med skyddsombud och arbetstagare, säger Pia Zätterström, chef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning i en kommentar.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 1 150 arbetsgivare inom hela landet. Det handlar om riskutsatta branscher där de anställda inte kan arbeta hemifrån och där man kommer i kontakt med många människor under arbetsdagen.

Utbildning behövs

De vanligaste kraven handlar om att arbetsgivarna behöver riskbedöma och åtgärda smittrisker samt utbilda de anställda i hygienrutiner. Arbetsgivarna behöver också skapa rutiner för att utreda vad som skett om någon trots allt blir sjuk av arbetet.

Kan inte slappna av ännu

Arbetsmiljöverket uppmanar arbetsgivarna att inte slappna av utan fortsätta arbeta förebyggande eftersom pandemin inte är över. Och i serviceyrken har även kunderna ett ansvar, konstaterar Pia Zätterström.

– Det är viktigt att arbetsgivarna säkerställer att medarbetarna har en god arbetsmiljö. Ingen ska behöva bli sjuk eller i värsta fall dö på grund av sitt jobb. Och kom ihåg att vi alla behöver hjälpa till med att säkra personalens arbetsmiljö i till exempel restauranger och butiker. Ta hänsyn och håll avstånd, säger Pia Zätterström.

ALLMÄNNA RÅD

Förebygg smitta på jobbet

  • Sätt upp information till medlemmar, personal, kunder med mera.
  • Markera avstånd på golvet.
  • Möblera om eller skapa på annat sätt utrymme för att undvika trängsel.
  • Erbjud digitala alternativ.
  • Erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten, eller erbjud handdesinfektion.
  • Undvik att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö