Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Coronaviruset

Oro för covid också en risk för gravida på jobbet

Gravida ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att de utsätts för coronaviruset. Men även oro och ångest behöver vägas in i bedömningen av den gravidas situation på arbetsplatsen. Det anser Arbetsmiljöverket, som nyligen uppdaterade sina riktlinjer.

Gravida löper en något förhöjd risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket bland annat kan innebära en ökad risk för att barnet föds för tidigt. Gravida efter vecka 20 räknas därför som en riskgrupp och ska inte ska ha arbetsuppgifter som innebär att de utsätts för coronaviruset på sin arbetsplats. Arbetsmiljöverket har bland annat klargjort att detta innebär att gravida inte får arbeta med patienter eller omvårdnadstagare med misstänkt eller konstaterad covid-19. Men vad gäller egentligen på andra arbetsplatser?

– När en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare är gravid behöver arbetsgivaren gör en ny riskbedömning och föra en dialog med den gravida kvinnan om vad detta innebär i det enskilda fallet, säger Björne Olsson, chef för enheten kemi, mikrobiologi och toxikologi på Arbetsmiljöverket.

Enbart vaccination räcker inte

Gravida rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 från graviditetsvecka 12 och Folkhälsomyndigheten anser att gravida som fått vaccin kan fortsätta jobba som vanligt. Men enligt Björne Olsson på Arbetsmiljöverket ska riskerna bedömas på samma sätt som tidigare – oavsett vaccination.

– Vaccinering räknas inte som en skyddsåtgärd i arbetsmiljölagstiftningen. Föreskrifterna för gravida handlar om att den gravida inte ska riskera att exponeras för viruset, det handlar inte om hur sjuk man riskerar att bli. Vi har en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten kring det här men vi har olika lagstiftningar att ta hänsyn till, säger han.

Gravida riskerar även att bli allvarligt sjuka av den årliga säsongsinfluensan. Att samma skyddsåtgärder inte gäller för influensa beror på att covid-19 klassas som en allmänfarlig sjukdom med stor samhällsspridning, vilket inte är fallet för influensan. Att smittspridningen för covid-19 hållit sig på lägre nivåer under hösten påverkar dock riskbedömningen just nu. Kontor och andra arbetsplatser än vårdmiljöer räknas därför inte som högriskmiljöer – men det kan förändras om smittspridningen ökar igen.

– Det är otroligt svårt att sia om framtiden just nu. Som arbetsgivare bör man hålla sig uppdaterad och rådgöra med sin regionala smittskyddsorganisation kring vad som pågår lokalt i regionen, till exempel om det finns utbrott någonstans som man behöver ta hänsyn till, säger Björne Olsson.

Oro och ångest ska tas med i riskbedömningen

Förutom risk för allvarlig sjukdom kan pandemin också orsaka oro och ångest. Även det är något som arbetsgivare behöver ta med i riskbedömningen, säger Björne Olsson.

– Oro och ångest är också en riskfaktor vid en graviditet. Det kan även göra att man presterar sämre på jobbet, så det finns ett arbetsgivarperspektiv också i detta, säger han.

Björne Olsson rekommenderar en tät dialog mellan arbetsgivare, arbetstagare och eventuellt även skyddsombud för att komma fram till ett upplägg som känns tryggt för den gravida och fungerar på arbetsplatsen.

– Jobbar man på ett kontor kan man till exempel titta över hur trångt det blir och om alla behöver jobba på plats eller inte, säger Björne Olsson.

FAKTA

Gravida arbetstagare och covid-19

  • Arbetsgivare ska alltid göra en individuell riskbedömning av gravida arbetstagare, så snart arbetsgivaren får kännedom om att arbetstagaren är gravid. Riskbedömningen ska ske i dialog med den gravida kvinnan och utfå från den aktuella arbetsplatsens förhållanden och förutsättningar.
  • Arbetsgivaren ska beakta om den gravida har arbetsuppgifter där hon riskerar att exponeras för covid-19.
  • Gravida inom vård och omsorg ska från och med graviditetsvecka 20 inte arbeta med patienter och omvårdnadstagare som är misstänkt eller konstaterat smittade med covid-19. Detta gäller även om den gravida kvinnan är vaccinerad.

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö