Hoppa till huvudinnehållet

Kunderna har stor förståelse för att det kommer nya restriktioner, anser Annelie Svensson, centrumchef för Mirum Galleria i Norrköping.

Bild: Mirum galleria

Coronaviruset

Nya restriktioner men inte lika stor omställning

Mer hemarbete och munskydd och avstånd vid trängsel. I går kom nya restriktioner från regeringen för att stävja den ökande smittspridningen.

Ett flertal undersökningar har visat att merparten av svenskarna trivs med möjligheten att kunna arbeta hemma mer.

– Från början var det förvånande för mig eftersom det mest hördes kritiska röster och varningsrop. Det var också förvånande hur snabbt omställningen till digitala plattformar gick, säger Stefan Tengblad, Sveriges första professor i HR. Stefan Tengblad

Bättre förberedda

Enligt honom pekar mycket på att chefer och arbetsgivare är bättre förberedda på att leda på distans nu när hemarbetet ökar igen.

– Förberedelserna är helt enkelt mycket bättre denna gång. Hybridarbete som många företag provat under hösten har god potential att leda till ökad produktivitet och även ökad arbetstillfredsställelse, minskad stress och lägre miljöpåverkan.

Men vissa utmaningar kvarstår – framför allt gäller det att hitta vägar framåt för att på bästa sätt kunna leda sina medarbetare på distans.

– Det är svårare att följa medarbetarnas arbete på distans och det är också en utmaning att arbetsleda nyanställda eller medarbetare som inte fått eller vill ta så mycket ansvar för de egna arbetsuppgifterna.

Som chef blir det en utmaning att snappa upp signaler att en medarbetare mår dåligt när man i princip bara träffas via skärmen.

– Det gäller att vara lyhörd på signaler, hur medarbetare agerar på olika möten, närvaron, vad kolleger säger, hur arbetsuppgifterna löses och personliga uppföljningssamtal där man kan ställa frågor.

Kunderna är vana

Från handelns håll är det inte en lika stor utmaning att vi nu inför julhandeln måste tänka mer på att hålla distans igen. Det anser Annelie Svensson, centrumchef för Mirum Galleria i Norrköping.

– Nu har vi väl fungerande system och rutiner. Vår uppgift i de nya föreskrifterna är att genom information påminna våra kunder att vi har ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen.

Under pandemiåret har Mirum Galleria jobbat för att hitta lösningar för en trygg och säker handelsmiljö.

– De regler om distans som vi anpassar oss till nu är enklare att förklara än i början av pandemin. Nu är kunderna både vana och har förståelse för Folkhälsomyndighetens beslut.

Annelie Svensson är inte orolig över att kunderna kan tänkas bli irriterade eller struntar i rekommendationerna.

– Det är inte handelns uppgift att agera polis. Det finns ett stort ansvar hos den enskilde för efterlevnaden av de nya reglerna. Jag tror inte att man medvetet struntar i restriktioner men i stressig julhandel kan det säkert hända att man glömmer och då fyller förhoppningsvis tydlig skyltning i handeln en viktig roll i att påminna om att hålla avstånd.

Enligt Annelie Svensson har handeln tagit enorma steg framåt under pandemin.

– Vi har fått kvitto på att fysiska handelsplatser fyller en viktig funktion som mötesplatser som inte går att ersätta med digital handel. Därför måste vi fortsätta att hålla avstånd och använda handsprit. Det är det nya normala.

FAKTA

Nya restriktionerna

Från och med den 8 december rekommenderas följande, steg 1:

  • Hemarbete i viss mån.
  • Lärosäten ska undvika större samlingar.
  • Alla, både barn och vuxna, bör hålla avstånd i offentliga miljöer.
  • Serveringsställen ska undvika trängsel.
  • Munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken rekommenderas för vuxna.

Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022. Om smittspridningen ökar ytterligare kan fler åtgärder bli aktuella.

 

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö