Hoppa till huvudinnehållet
Distansarbete

Lätt att fatta förhastade beslut om kontoret

De flesta akademiker vill fortsätta arbeta hemifrån två till tre dagar i veckan även efter pandemin, enligt en undersökning som fackförbundet Akavia gjort. Men just nu fattas många förhastade beslut om kontorets framtid, enligt Akavias ordförande Lee Wermelin.

Många arbetsgivare tar nu förhastade beslut om kontorets framtid. Det anser Lee Wermelin, ordförande för fackförbundet Akavia som bland annat organiserar ekonomer, jurister och samhällsvetare. Hon ser exempel på både de organisationer som planerar att återgå till det läge som rådde innan pandemin med små möjligheter till distansarbete, och de som går i motsatt riktning och vill avskaffa kontoret helt. Foto: Akavia

Enligt en undersökning som Akavia gjort bland sina medlemmar innan sommaren vill 73 procent arbeta hemifrån två till tre dagar efter pandemin. En majoritet uppger också att de blivit mer effektiva av att arbeta hemifrån.

– Arbetsgivare har nu en stor möjlighet att ta ett rejält stort kliv in i framtiden, med ett nytt sätt att arbeta. Det undersökningen också visar är att så många som 53 procent upplever att de blivit mer effektiva i sitt arbete av att arbeta hemifrån. Detta är viktigt att lyssna på, säger Lee Wermelin.

Kontoret behövs för kreativitet och social samvaro

Många funderar just nu över vad kontoret ska användas till i framtiden. Enligt de som deltar i Akavias undersökning behövs kontoren för att hålla uppe kreativiteten. Det behövs också en plats för social samvaro och utbyte samt lärande mellan kollegor.

– Man behöver ses någon gång i veckan på kontoret, för att kunna bolla idéer och möta kollegor fysiskt. Inte minst också för att motverka psykisk ohälsa. Vi behöver alla de sociala kontakterna, säger Lee Wermelin.

Arbetsmiljölagstiftningen måste anpassas

Men för att det kombinerade hem- och kontorsarbete ska fungera måste arbetsmiljölagstiftningen anpassas bättre efter det flexibla arbetslivet, anser Lee Wermelin.

– Det är nu som det arbetet måste sätta igång, det går inte att vänta till efter pandemin. Lagstiftning och kollektivavtal behöver moderniseras så att det inte finns några oklarheter för den enskilde individen, säger Lee Wermelin.

Läs undersökningen:FAKTA

Om undersökningen

Enkäten genomfördes under juni 2021. Totalt besvarade 4 299 medlemmar enkäten och svarsfrekvensen var 42 procent. Svaren är viktade så att de är representativa för medlemsgruppen. 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Distansarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö