Hoppa till huvudinnehållet

Att jobba hemma innebär färre resor och mer tid. Men studier visar att kvinnor främst lägger den tiden på barn och hushållsarbete.

Bild: Istock Photo

Distansarbete

Distansarbete kan bli en kvinnofälla

Även om distansarbetet under pandemin inneburit större frihet för många finns det fallgropar. Ökad ojämlikhet mellan könen samt irritation på företag som både har anställda på plats och distansarbetare. Det är några risker, enligt arbetspsykologen Jens Näsström.

– De som måste vara på plats i en organisation kan uppleva det orättvist gentemot de som har möjligheten att jobba hemifrån vissa dagar i veckan. Framför allt gäller det företag inom industrin som har fysisk produktion där det kan bli spänningar mellan tjänstemän och ”de på golvet”. Men även för den som sitter i en reception, säger Jens Näsström som är arbetspsykolog.

Sämre kommunikation

 Han säger att det kan väcka frågor om de som är på plats och sköter maskinerna ska få mer betalt. Sedan kan produktionspersonalen eller de som måste vara på plats också uppleva att det är svårare att hålla kontakten med de som jobbar hemifrån. Det går inte att bara knacka på en dörr i korridoren om man vill fråga något. I stället är det telefon eller digitala chattverktyg som gäller och då kan mycket gå förlorat i kommunikationen, enligt Jens Näsström.

 – Det kommer att krävas ett slags hybridledarskap som kan kommunicera symmetriskt till alla medarbetare oavsett var de jobbar. Och arbetsgivarna är ställda nu, vi är inne i en öppen process där det inte finns något facit bakåt för hur vi ska lägga upp det. Vi prövar oss fram.

Riskerar bli en kvinnofälla

 Jens Näsströms andra farhåga är att distansarbetet också kan bli en kvinnofälla. Studier gjorda innan pandemin visar att mellan 70 och 80 procent av alla i arbetsför ålder vill ha möjlighet att jobba hemifrån på deltid för att slippa resor och för att spara tid till annat. Men kvinnor och män använder den sparade tiden olika.

– Kvinnorna lägger den på fler uppgifter i hushållet. Det gäller inte minst kvinnor med familj och barn som också i högre grad än andra vill jobba hemifrån. Och den som väljer att förlägga sin arbetstid hemma till stora delar kan också bli ”osynlig” på arbetsplatsen och halka efter när det gäller befordran. Du är inte på plats och gör avtryck på samma sätt när du jobbar på distans. Dessutom vet vi att kvinnor i större grad än männen har en prestationsbaserad självkänsla som gör att de riskerar att jobba alldeles för mycket.

 Jens Näsström säger att öppnandet av våra arbetsplatser kommer att ta längre tid än vi tror eftersom arbetsplatsen är det sista som Folkhälsomyndigheten släpper på. Han ser framför sig att de flesta organisationer kommer att ha medarbetare som jobbar hemifrån två till tre dagar i veckan året ut.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Distansarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö