Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Deltaviruset försvårar återgång till kontoret

Deltavarianten av covid-19 är mer smittsam än tidigare varianter, och skapar ovisshet kring hur en återgång till arbetsplatsen ska genomföras. Nu ökar trycket på Arbetsmiljöverket, som de senaste veckorna fått allt fler frågor att besvara.

Inför en eventuell återgång till arbetsplatserna är det viktigt att göra en ordentlig riskbedömning. Samtidigt är det ovanligt svårt att göra med tanke på ovissheten kring hur deltavarianten slår. Det påpekar Björne Olsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

– Det finns fortfarande många frågetecken kring delta. Som arbetsgivare bör man tänka sig för lite extra och ta en dialog med medarbetare och HR-avdelningen för nu finns det i regel bättre möjligheter till distansarbete än tidigare. Men det är ingen enkel fråga. Grundmottot då som nu är att man inte ska samlas i stora grupper, säger han. Foto: privat

I flera länder har man sett så kallade genombrottsinfektioner där fullvaccinerade personer smittas av deltaviruset. Det verkar inte som att man som vaccinerad riskerar allvarlig sjukdom och sjukhusinläggning, men man riskerar att smitta ovaccinerade barn eller sköra äldre. Deltavarianten är mer smittsam än sina föregångare och dominerar nu smittspridningen i Sverige. I förra veckan kom också indikationer på att skyddet mot deltaviruset minskar till 40–50 procent sex månader efter andra sprutan.

Till Arbetsmiljöverket kommer nu allt fler frågor om hur man ska hantera deltaviruset och den ökande smittspridningen, framför allt från skolor men även från andra verksamheter.

– Vi ger rådet att arbetsmiljölagstiftningen alltid gäller, och under en pandemi ska man ta med den i sin riskidentifiering. Man ska göra en riskbedömning och sedan använda en åtgärdstrappa: är det kanske läge att organisera om så att delar eller hela arbetsstyrkan ska jobba på distans? Kan man använda personligt skydd? säger Björne Olsson.

Åtgärdstrappan kan användas i alla slags verksamheter, även om det förstås kan skilja mellan olika verksamheter hur man ska göra och vilka slutsatser man kommer fram till.

– Man måste utgå från sin egen verksamhet, sina lokaler och sin personal samt övriga som rör sig inom verksamheten och var man verkar. Det kan skilja beroende på om man är på en mindre ort kontra en storstad, eller om det är en akutmottagning kontra en vårdavdelning på samma sjukhus.

Men att göra en riskbedömning kopplat till smitta av covid-19 är inte alltid enkelt, konstaterar Björne Olsson.

– Många känner sig vilsna kring hur man ska tänka, för nu handlar det ju inte bara om att ha hjälm på huvudet eller om det ska sandas på marken när man utför vissa arbetsuppgifter – utan om specialkunskap kring virus. När man frågar sin företagshälsovård saknas det ofta kunskap. På vår hemsida har vi lagt upp långtgående vägledning som hjälper till när man ska göra sina egna riskbedömningar, säger Björne Olsson.

Arbetsgivarna kan riskera att få in smitta så att det sprids mellan personal och att personal sprider det vidare till äldre, sköra föräldrar som trots vaccin kan riskera att bli smittade.

– Det är alltså viktigt att se den stora helheten, och fundera kring vilket ansvar man vill ta som arbetsgivare och vilken image man vill förmedla. Vill man tänka ur ett samhällsperspektiv eller med ett perspektiv som enbart rör den egna verksamheten?

FAKTA

Rekommendationer om distansarbete

Den 16 juli meddelade Folkhälsomyndigheten att de allmänna råd som innehåller rekommendationer om att arbeta hemifrån förlängs till den 30 september.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö