Hoppa till huvudinnehållet

Snart är det dags för den arbetsföra delen av befolkningen i Sverige att få sin första spruta.

Bild: Unsplash

Coronaviruset

Återgång till jobbet möjlig efter vaccination

Drygt två miljoner svenskar har fått minst en dos vaccin mot covid-19 och snart kommer den stora gruppen i arbetsför ålder få sin första spruta. Enligt Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, kan arbetsgivare känna sig trygga med att låta sina anställda återgå till arbetsplatsen efter vaccination.

Distansarbetet har av naturliga skäl ökat lavinartat under pandemin. Och det ökade hemarbetet har både för- och nackdelar. Det finns studier som visar att effektivitet och produktivitet ökar något när vi jobbar hemifrån, och att svenskarna över lag varit nöjda med att arbeta på distans. Men det finns också studier som visar på negativa arbetsmiljöaspekter i form av till exempel ökad stress och organisatorisk otydlighet.

Ur smittspridningssynpunkt menar Agnes Wold, läkare och professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, att det är säkert att öppna upp arbetsplatser som vanligt när medarbetarna är vaccinerade. Foto: Natur och Kultur

Exceptionellt effektiva

– Vaccinerna är exceptionellt effektiva och bättre än något vaccin vi någonsin haft, säger hon.

Angående lättnaderna i restriktioner som Folkhälsomyndigheten gick ut med härom veckan understryker hon att vaccinet har ett mycket gott skydd tre veckor efter första sprutan. Men om det är säkert att återgå till arbetsplatsen efter denna tid vill hon inte uttala sig om, utan hänvisar till Folkhälsomyndigheten.

Arbetsplatsen är vid sidan om familj och socialt umgänge på fritiden den största smittspridningskällan av covid-19. Men enligt Agnes Wold är det inte tiden vi jobbar som utgör den största risken, utan när kolleger träffas på lunch- och fikaraster.

– Då är det plötsligt okej att trängas i små utrymmen utan några skydd alls. Där tycker jag arbetsgivarna borde ställt mycket högre krav. Själv har jag inte gått in i ett fikarum sedan mars förra året, säger hon.

Schemalägga lunchpauser

Ett sätt att lösa detta menar hon skulle vara att schemalägga fika- och lunchtider eller öppna upp fler utrymmen för att undvika trängsel även under raster.

– Fysiska arbetsplatsträffar borde förbjudits helt under pandemin, de går oftast att lösa lika bra digitalt, menar Agnes Wold.

Hur länge vaccinationen har effekt är det i dagsläget ingen som vet men av de studier som finns ser prognosen väldigt god ut.

– Jag tror det handlar om flera år framåt i tiden, och då kan man ju bara fylla på med en ny spruta, säger Agnes Wold.

Om viruset skulle mutera så mycket att vaccinerna som ges idag inte har fullgod effekt menar Agnes Wold att det finns en god beredskap.

– Det pågår redan studier för att möta detta behov. Och processen med att ta fram ett nytt vaccin skulle förmodligen gå betydligt snabbare, säger hon.

Positivt med färre tjänsteresor

Om smittspridningen, mot förmodan, skulle ta fart igen hoppas Agnes Wold att arbetsgivare tidigt sätter upp tydliga riktlinjer som förhindrar trängsel även när vi träffas i lunch- och fikarum.

– Där har vi en viktig läxa att lära, säger hon.

Kanske kan det ökande distansarbetet under pandemin även leda till färre tjänsteresor och mindre pendling även i framtiden. Det skulle få positiva effekter både för miljön och människor som har lång resväg till jobbet.

– Det finns många studier som visar att lång pendling till jobbet är fruktansvärt dåligt, både för sömn och upplevd stress. Det pratas det alldeles för lite om idag, säger Agnes Wold.

 

bild på Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö