Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), vill skapa ett hållbart arbetsliv som gör att vi kan jobba långt upp i åldrarna utan att bli sjuka och utslitna.

Bild: Bengt Alm

Fokus

"Samverkan är nyckeln"

Nollvisionen mot dödsolyckor är fortsatt ett prioriterat område när regeringen tar fram en ny arbetsmiljöstrategi. Men arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vill inte bara arbeta förebyggande utan också förstärka det som gör att vi mår bra på jobbet.

Eva Nordmark fick ta över arbetet med regeringens arbetsmiljöstrategi när den tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johansson lanserades som EU-kommissionär. Med sin långa erfarenhet av fackligt arbete, först som ordförande för SKTF (numera Vision) och sedan centralorganisationen TCO, anser hon att samverkan är nyckeln till ett lyckat arbetsmiljöarbete.

– Jag tror att när det gäller god arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatserna, men också trygghet och arbetsglädje som är så viktigt för oss alla, så når man bäst resultat genom att man krokar arm, säger Eva Nordmark.

I februari kom Statskontoret med en utvärdering av regeringens arbetsmiljöstrategi för 2016–2020. Myndigheten är överlag positiv till strategin och anser att den har bidragit till en ökad samverkan och gjort arbetsmarknadens parter mer delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Men en av slutsatserna är också att arbetet med nollvisionen mot dödsolyckor och förebyggandet av arbetsolyckor har överskuggat de andra prioriterade områdena: hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö.

– Kanske de andra områdena har hamnat lite i skymundan. Men för mig handlar det då om att lyfta dem, men inte dra ner fokus och uppmärksamhet på dödsolyckorna.

Eva Nordmark har nyligen lanserat ett förslag om att de regionala skyddsombuden ska få ökad tillträdesrätt till arbetsplatserna. Orsaken är att det finns mycket utstationerad, utländsk arbetskraft på en del arbetsplatser, inte minst inom byggbranschen som är hårt drabbad av olyckor och dödsfall.

– Det jag föreslår är egentligen en ganska liten förändring, nämligen den att vi tar bort kravet på att det måste finnas en medlem (i facket) på plats. Men det skulle vara en otroligt viktig förändring för att se till att de regionala skyddsombuden kan kontrollera att arbetsmiljön är trygg och säker, säger hon.

Nollvisionen har lett till en rad konkreta insatser de senaste åren och har ett brett stöd. Men visionen har också kritiserats för att glömma bort arbetssjukdomar som leder till dödsfall. Enligt Arbetsmiljöverket dör cirka 3 000 personer i Sverige varje år i arbetsrelaterade sjukdomar som orsakas av framför allt stress, skiftarbete och damm.

– Ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö av sitt arbete. För mig är det ett område som jag vill lägga stort fokus på framgent också. Det är också en viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi vet att det är fler män som dör på sitt arbete, och fler kvinnor som förmodligen dör av sitt arbete och den här skadliga stressen, säger Eva Nordmark.

Hon lyfter fram föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, som ett viktigt verktyg för att minska den skadliga stressen.

– Ett viktigt perspektiv är också att vi behöver se till att cheferna ute i olika verksamheter mår bra och har rätt förutsättningar.

Enligt Eva Nordmark handlar det om att skapa ett hållbart arbetsliv som gör att vi kan jobba långt upp i åldrarna utan att bli sjuka eller utslitna. Hon vill också förstärka de friskfaktorer i arbetslivet som ökar välbefinnandet och hälsan, som delaktighet, trivsel och möjlighet att styra över sitt arbete.

– Att inte bara tänka hur vi förhindrar olika farliga saker utan också hur vi ser till att arbetsmiljöarbetet bidrar till att vi mår bättre och faktiskt blir friska av att gå till jobbet.

Före sommaren kommer Eva Nordmark att bjuda in arbetsmarknadens parter, myndigheter och forskare till ett möte för att komma fram till vad som ska prioriteras i arbetsmiljöpolitiken framöver.

En fråga som redan har varit uppe till diskussion med fack- och arbetsgivar-
organisationer är den ökade digitaliseringen i arbetslivet. En annan fråga som är aktuell är den så kallade plattformsekonomin och hur man säkrar en trygg arbetsmiljö i de nya anställningsformer som dykt upp.

– Själva plattformsekonomin måste vi helt enkelt integrera i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är inget konstigt utan vi ska bejaka ny teknik och nya tjänster och nya jobb som uppstår. Men vi kan aldrig acceptera att man gömmer sig bakom en app, säger Eva Nordmark.

Hon är förhoppningsfull och pekar på den oro som fanns kring dumpning av löner och arbetsvillkor när bemanningsbranschen växte fram, men där nu 95 procent av de anställda har kollektivavtal.

FAKTA:

Slutsatser om regeringens arbetsmiljöstrategi

Några slutsatser om regeringens arbetsmiljöstrategi 2016–2020

  • Myndigheternas samverkan har ökat.
  • Arbetsmarknadens parter har blivit mer delaktiga.
  • Styrningen av Arbetsmiljöverket har delvis varit alltför detaljerad.
  • Nollvisionen har fått störst uppmärksamhet och mest resurser.
  • De prioriterade områdena ger i varierande grad vägledning för arbetsmiljöarbetet.
  • Otydligt vad strategin förväntas uppnå och det finns brister i uppföljningen.
  • Kunskaper och erfarenheter kan tillvaratas bättre.
  • Dialogforum och samverkan med parterna kan utvecklas.
  • Samordningen inom regeringskansliet kan förbättras.

Källa: Statskontoret

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Fokus

Senaste om Mer om arbetsmiljö