Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Rekordmånga covid-anmälningar

Under första veckan i december fick Arbetsmiljöverket rekordmånga anmälningar om tillbud kopplade till covid-19. I våras handlade många anmälningar om att rutiner för att stoppa smitta saknades. Nu handlar de istället om smitta mellan kollegor.

Första veckan i december strömmade det in anmälningar – totalt 223 stycken – till Arbetsmiljöverket vad gäller smitta eller risk för smitta med covid-19. Aldrig tidigare under året har det kommit in fler coronarelaterade anmälningar. Det tidigare "rekordet" var vecka 20 med 214 anmälningar.

– Vi har hela tiden sett att antalet anmälningar följer smittspridningssituationen i Sverige. I våras var det mycket anmälningar från Stockholm, västra Götaland och Sörmland, och inte så mycket från resten av landet. Nu får vi in anmälningar från hela landet, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket. Foto: Arbetsmiljöverket

En tydlig tendens under den andra vågen är att anmälningarna fått en annan inriktning.

– Allt fler anmälningar handlar om smitta mellan kollegor, att rutiner har brustit eller att man har blivit smittad av någon som inte själv har symptom, säger Ulrika Scholander.

I början av pandemin, berättar hon, var det många verksamheter som inte hade rutiner för hanteringen av smitta och smittämnen.

– Det fanns verksamheter som hade rutiner och skyddsutrustning för andra smittämnen, men som behövdes kompletteras utifrån corona. Det vi kan se nu är att de flesta har det på plats på ett helt annat sätt. Arbetstagarna har fått kunskap om de rutinerna och hur de ska agera för att kunna jobba säkert.

I jämförelse med i våras får Arbetsmiljöverket in färre skyddsombudsstopp och skyddsombudsframställan rörande corona.

– Detta kan tyda på att arbetsgivare och skyddsombud är överens om vilka åtgärder som behövs för att skydda personal mot smitta covid-19. Kunskapsläget är annorlunda nu, säger Ulrika Scholander.

Att det i november och december kommit in fler anmälningar om smitta mellan kollegor innebär enligt henne inte att Arbetsmiljöverket behöver se över arbetsmiljökraven i fikarummen.

– Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivarna skyldighet att riskbedöma vilka risker de har i sin verksamhet. De ska vidta de åtgärder som behövs för att skydda arbetstagarna, och där ingår att vidta åtgärder så att folk ska kunna arbeta säkert även under en pandemi. När det är en allmän smittspridning kan det handla om att se till hur de organiserar arbetet på arbetsplatser så att man håller avstånd till kollegor i lunchrum och på kontoren.

Som arbetsgivare är det viktigt, betonar Ulrika Scholander, att man försöker minimera riskerna.

– Om man har möjlighet kan man låta delar av personalen jobba hemifrån, sprida ut arbetstiderna över fler timmar eller se till att luncher sprids ut enligt scheman så att inte alla tar pauser samtidigt. Men kan även möblera i sin verksamhet så att arbetstagarna får hjälp att hålla avstånd till varandra.

I dagarna har regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag, att tillsammans med Folkhälsomyndigheten, ta fram en vägledning som ska förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser.

FAKTA:

Anmälningar om covid-19

  • Under året som gått har det kommit in flest anmälningar från Västra Götalands län (768 stycken), Stockholms län (581 stycken) och Södermanlands län (474 stycken). Gotlands län har bara 16 anmälningar.
  • De flesta anmälningar har kommit från specialiserad slutenvård på sjukhus (1 324 stycken) följt av äldreboenden (966 stycken) och öppna sociala insatser för äldre personer (hemtjänst)  (515 stycken).

Källa: Arbetsmiljöverket.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö