Hoppa till huvudinnehållet

Lärarnas arbetsbelastning har ökat under coronakrisen eftersom de ofta behöver bedriva både klassrumsundervisning och distansundervisning för elever som måste stanna hemma.

Bild: Unsplash

Coronaviruset

Ökad press på lärarna i coronatider

Medan många svenskar sitter hemma och arbetar just nu jobbar grundskolelärare på men i en delvis annorlunda arbetsmiljö. I skolan har förebyggande åtgärder satts in både i skolmiljön och i undervisningen. Samtidigt har arbetsbelastningen ökat, enligt Ingela Grehn huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Uppsala. 

Sverige är ett av ett fåtal länder där skolorna fortfarande är öppna under coronakrisen. Folkhälsomyndigheten har därför gått ut med råd för att minska risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att undvika trängsel genom att utvidga avstånd mellan bord i klassrum och matsalar och använda sig av andra befintliga utrymmen, som korridorer och grupprum. Även i undervisningen kan man arbeta förebyggande.

– Ett enkelt sätt är att ha mycket uteundervisning. Det kan man ha i vissa ämnen. Ett annat sätt att göra halvklasser bland de äldre eleverna och blanda distansundervisning med att kunna vara i skolan. Man kan ha den ena gruppen i skolan ena veckan och den andra gruppen andra veckan, säger Ingela Grehn, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Uppsala. Foto: privat

Genom att ändra scheman, förlägga raster på olika tider och låta eleverna börja och sluta skoldagen på olika tider går det också att minska trängseln. Utökad städning och rengöring av toaletter, bänkar, datorer, dörrhandtag och lysknappar är ett annat sätt att begränsa smittan. Dessutom behöver eleverna få information om vikten av handhygien och möjlighet att tvätta händerna ofta.

– Det som är svårt är att få eleverna att följa det här. Det har jag fått signaler om att de inte riktigt gör. Hur man ska få till det i praktiken kan ju också vara svårt. Det finns ofta inte så många toaletter eller handfat i anslutning till matsalen.

Springvikarier som ofta jobbar på olika skolor kan också riskera att bli smittade eller smitta. Därför har en del skolor i Uppsala i högre grad försökt ta in samma vikarier som brukar vara på skolan. Även de äldre, pensionerade lärare som jobbar extra i skolorna behöver man ha i åtanke, anser Ingela Grehn.

– Där jobbar Lärarförbundet centralt med att se hur vi kan ta hand om dem på bästa sätt – om man själv tillhör en riskgrupp eller lever ihop med någon som tillhör en riskgrupp, säger hon.

Den distansundervisning som har införts på gymnasieskolor har visat sig fungera förvånansvärt bra. I några fall har man till och med haft högre närvaro än i den ordinarie undervisningen.

I grundskolan har man på några skolor jobbat parallellt med klassrumsundervisning och distansundervisning för de elever som varit hemma. Men det har också inneburit mycket merarbete för lärarna. En del har också fått rycka in och ta andra klasser när kollegor blivit sjuka. Risken är att arbetsbelastningen för lärarna blir för hög om det här blir långvarigt, anser Ingela Grehn.

– Vi har fått signaler inledningsvis om att man jobbar väldigt mycket. Jag tror att det här kommer att kräva mer bemanning på skolorna för de är väldigt tajta i organisationen många gånger.
Enligt Ingela Grehn måste riskbedömningar med åtgärder kring smittspridning, arbetsbelastning och andra arbetsmiljöfrågor ske på flera plan samtidigt för att skapa uthållighet i verksamheten.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö