Hoppa till huvudinnehållet

Det finns studier som pekar på att coronaviruset kan ge ökad risk för tidig förlossning, kejsarsnitt och tillväxthämning hos fostret.

Bild: Istockphoto

Coronaviruset

Gravida ska inte jobba med covid-patienter

Gravida ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att de utsätts för coronaviruset. Det slår nu Arbetsmiljöverket fast efter att ett skyddsombud i region Värmland begärt åtgärder.

Arbetsmiljöverket har gett ett skyddsombud i region Värmland rätt efter att skyddsombudet begärt att gravida inte ska behöva vårda covid-patienter på sjukhusets covid-avdelning.

– Får vi in liknande ärenden kommer vi att fatta liknande beslut. Gravida ska inte ha arbetsuppgifter där de utsätts för det nya coronaviruset, säger Ulrika Scholander, sektionschef vid Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

Jenny Persson Blom, sakkunnig inom smittrisker på Arbetsmiljöverket, påpekar att kunskapsläget fortfarande är oklart kring hur fostret och det nyfödda barnet påverkas av coronaviruset.

– Men det finns studier som pekar på att infektionen kan ge ökad risk för tidig förlossning, kejsarsnitt och tillväxthämning hos fostret, säger hon.

Därför anser Arbetsmiljöverket att försiktighetsprincipen ska råda vilket innebär att det är bättre att för många skyddsåtgärder vidtas än för få.

SÅ SÄGER LAGEN

Förebygga risker för gravida

  • I första hand ska arbetsgivaren göra förändringar i arbetsmiljön så att den som är gravid inte utsätts för risker av olika slag. Det kan till exempel vara att byta ut ett farligt ämne eller ta bort arbetsmoment som innebär en risk.
  • Om det inte är möjligt att göra sådana förändringar ska arbetsgivaren erbjuda den som är gravid andra arbetsuppgifter. 
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö