Hoppa till huvudinnehållet
Distansarbete

Distansarbete kan öka efter krisen

Fyra av tio säger att de kommer jobba mer på distans efter coronakrisen. Det visar en undersökning om svenskarnas inställning till distansarbete.

Teleoperatören Tele 2 frågade i februari i år 1 000 yrkesverksamma svenskar om distansarbete samt hur de uppfattar att digitala lösningar för distansarbete fungerar. I mitten av april ställde de samma frågor igen för att följa upp hur distansarbetet under coronakrisen påverkat.

Föga förvånande har distansarbetet ökat. I februari svarade två procent att de distansjobbade på heltid och i april hade det ökat till 32 procent. I Stockholmsområdet är siffran ännu högre – 45 procent jobbar heltid på distans just nu.

Undersökningen visar också att 39 procent av de som jobbar hemifrån på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent upplever att de jobbar mer effektivt. Fyra av tio säger att de kommer jobba mer på distans när krisen är över och de får gå tillbaka till sina kontor igen.

– Vi har helt nya utmaningar som operatör och även som stor arbetsgivare i och med att fler jobbar hemifrån. Våra företagskunder har på väldigt kort tid vaknat upp i en helt ny verklighet och nu måste vi och dom snabbt ställa om för att hantera hur medarbetarna ska kunna ta del av obegränsad kommunikation både från kontoren och hemifrån, säger Fredrik Stenberg, Affärsområdeschef, storföretag på Tele2, i en kommentar.

Teams och Skype är de vanligaste tekniska lösningarna för videomöten. Majoriteten av de tillfrågade (65 procent) sitter mindre än tio timmar per vecka i videomöten men 7 procent sitter mer än 20 timmar per vecka i videomöten.

FAKTA:

Arbetsmiljö och trivsel

  • Av de som jobbar heltid hemma så uppger 68 procent att de har en god balans mellan arbete och fritid och 64 procent att de kan koppla av när de är lediga.
  • 49 procent tycker att distansarbete går ut över teamkänslan. Innan coronakrisen var den siffran 26 procent.
  • 3 av 10 upplever att deras relation till kollegorna har blivit sämre under krisen.

Källa: Tele 2/Kantar Sifo

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Distansarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö