Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Chefer ser negativt på äldre

Chefen har stor betydelse för om äldre medarbetare känner sig värdefulla och behövda på arbetsplatsen. Men tyvärr finns det många negativa och stereotypa föreställningar om äldre, enligt en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Att äldre medarbetare vill jobba kvar och förlänga sitt arbetsliv är gynnsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men också och ur ett arbetsgivarperspektiv eftersom företagen får behålla värdefull kompetens och erfarenhet.

– Men det är nästintill omöjligt för äldre arbetstagare att förlänga arbetslivet om chefer och HR är negativa och inte stödjer detta, säger Anders Ferbe, ordförande för Delegationen för senior arbetskraft.

I en undersökning där drygt 900 chefer i kommunal sektor ingår framkommer att många chefer har stereotypa föreställningar om äldre. Äldre ses som långsammare än yngre medarbetare och fientliga mot ny teknik. De anses också ha svårare att acceptera eller ta till sig förändringar och inte tänka lika flexibelt och innovativt.

Samtidigt säger de flesta chefer som ingår i undersökningen att deras äldre medarbetare har goda färdigheter som behövs för verksamheten.

Hur chefer ser på äldre medarbetare har enligt rapporten stor betydelse för om äldre väljer att förlänga sitt arbetsliv eller inte. Att känna sig värdefull är viktigt men också att få roliga arbetsuppgifter och kompetensutveckling.

– Chefers attityder och inflytande på individers möjlighet att förlänga sitt arbetsliv behöver betonas mer i debatten om hur man gör arbetslivet mer hållbart i högre ålder, säger Kerstin Nilsson mångårig forskare i ämnet, bland annat vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad i en kommentar

Ladda ner rapporten: 

.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Äldre

Senaste om Mer om arbetsmiljö