Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Arbetsmiljöskuld att vänta efter pandemin

Under sommaren har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud kopplade till covid-19 minskat kraftigt. Men nu väntar inte bara en vårdskuld utan också en arbetsmiljöskuld, enligt Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Under sommaren har antalet tillbudsanmälningar till Arbetsmiljöverket rörande covid-19 minskat kraftigt. Från omkring 200 i veckan under april-juni, till ett 30-tal. Den minskningen följer utvecklingen av pandemin i landet, enligt Håkan Olsson.

– Vi har en nedgång i antalet smittofall i samhället och det återspeglas också på arbetsplatserna. Får vi en ökning igen i höst kan det innebära ett ökat tryck på framför allt sjukvården och då kanske vi får se ökande siffror igen, säger han. Foto: Arbetsmiljöverket

Samtidigt har arbetsgivare runtom i landet lärt sig mycket under våren och Håkan Olsson tror att många är bättre rustade inför en eventuell ökning. Han poängterar också att det stora antalet anmälningar speglar en extraordinär situation.

– De anmälningar vi har fått in återspeglar en situation som ingen kunde förutse att den skulle få sådana proportioner och de allra flesta arbetsgivare har kämpat för att göra sitt allra bästa, säger han.

Hans tips till arbetsgivare nu är att fortsätta jobba kontinuerligt med riskbedömning, ha en tät dialog med anställda och med skyddsorganisationen – och försöka blicka framåt.

– Det talas mycket om att vi har en vårdskuld men vi har också en arbetsmiljöskuld. Många yrkesgrupper har varit väldigt hårt ansträngda under den här pandemin och det är viktigt som arbetsgivare, nu när vi har en andningspaus, att fånga upp dem som kanske får symptom på att de inte orkar mer och skapa en uthållighet inför en eventuell ökning, säger han.

Sedan februari i år har 2 837 allvarliga händelser anmälts till Arbetsmiljöverket från svenska arbetsplatser. Tre anmälningar rör dödsfall, resten handlar om situationer där personal misstänkts ha utsatts för smitta av covid-19 i sitt jobb.

– Det är många anmälningar i relation till en speciell händelse eller situation, i det här fallet covid-19. Det handlar framför allt om att man har blivit exponerad för covid-19 i sitt jobb och där man efteråt kan se att det funnits en risk att man hade kunnat bli sjuk eller att man faktiskt har blivit sjuk, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

En händelse kan innebära att en eller flera ur personalen misstänkts ha utsatts för smitta, hur många personer det totalt handlar om finns det ingen statistik på. En klar majoritet, 9 av 10 anmälningar, rör vård och omsorg, varav 934 anmälningar kommer från specialiserad slutenvård och 675 från äldreboenden. Från förskola och grundskola har totalt 25 anmälningar kommit in.

Flest anmälningar kommer från Västra Götalands län, 472 stycken, följt av Stockholms län med 425 stycken och Södermanlands län med 391 stycken.
Under samma period har skyddsombudsstopp lagts i 80 fall. Även där rör majoriteten vård- och omsorg men även transportbranschen sticker ut.

– Det kan handla om enskilda individer som skyddsorganisationen inte anser ges tillräckligt skydd i sitt arbete, till exempel förare i kollektivtrafiken, säger Håkan Olsson.

SÅ SÄGER LAGEN

Anmäla tillbud

Om en arbetstagare utsatts för eller smittats av en allmänfarlig sjukdom, som covid-19, är arbetsgivaren skyldig att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Men en anmälan ska bara göras om arbetstagaren har arbetsuppgifter där det finns risk för smitta eller om något brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker. En anmälan ska också göras om det kan konstateras att en arbetstagare utsatts för smitta eller smittats i sitt arbete. Utöver vårdpersonal finns det många yrkesgrupper som träffar många människor i jobbet. Men att exempelvis fika med en kollega som visar sig vara sjuk räknas inte som ett tillbud och behöver inte dokumenteras.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö