Hoppa till huvudinnehållet
Diskriminering

Var femte kvinna har känt sig kränkt på jobbintervjun

Nästan var femte kvinna uppger att de en eller flera gånger fått frågor som de upplever som kränkande under en anställningsintervju. Vanligast är det att få frågor kring graviditet. Det visar en ny Sifo-undersökning.

Nästan var femte kvinna, 19 procent, uppger att de fått frågor som de upplever som kränkande under en anställningsintervju, enligt en Sifo-undersökning som bemanningsföretaget Ranstad låtit göra. Bland männen är det sju procent som svarar att de fått kränkande frågor på en anställningsintervju, men bland männen är det vanligare att få frågor kring tidigare sjukskrivningar eller politisk tillhörighet.

– Frågor om exempelvis graviditet, sexuell läggning och religiös tillhörighet hör inte hemma i en arbetsintervju – det säger ingenting om en persons kompetens, säger Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad.

Det är dock inte olagligt att ställa den typen av frågor. Men om den arbetssökande nekas anställning är det upp till arbetsgivaren att bevisa att svaret på den typen av fråga inte var en bidragande orsak. Annars riskerar arbetsgivaren att vara skyldig till diskriminering och få betala ett drygt skadestånd, påpekar Anna Svärdemo Alander.

En av de vanligaste diskrimineringsformerna vid rekrytering är åldersdiskriminering. Det är också ålder som flest angett som orsak till varför de nekats anställning, enligt undersökningen.

– Åldersdiskriminering är ett större problem i Sverige än vad man tror. Men det är enkelt att undvika genom att använda standardiserade intervjumallar och anonymisera ansökningar så långt in i rekryteringsprocessen som möjligt, säger Anna Svärdemo Alander.

Undersökningen bygger på intervjusvar från 1 188 personer i åldrarna 18–65 år.

FAKTA

Så säger lagen

Enligt diskrimineringslagen får ingen arbetstagare eller arbetssökande missgynnas eller behandlas sämre av arbetsgivare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Diskriminering

Senaste om Mer om arbetsmiljö