Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Allt fler över 65 jobbar

Allt fler fortsätter att arbeta trots att de fyllt 65 år. Ökningen märks både bland tjänstemän och arbetare. Det visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Antalet sysselsatta 65-74-åringar har ökat från 10 procent 2005 till 17 procent 2018. Störst ökning är det i åldersgruppen 65-69 år, men även bland 70-74-åringar har sysselsättningen ökat.

En majoritet av de arbetande seniorerna finns i privat sektor, men även inom kommun och landsting har andelen äldre anställda ökat. Inom vård och omsorg har andelen sysselsatta i åldrarna 65-69 år ökat markant, från 8 000-21 000 personer mellan 2008 och 2018.

– Det är bra att fler äldre fortsätter att arbeta och bidra med sin kunskap och erfarenhet. Men det är samtidigt uppenbart att vi måste få till en bättre arbetsmiljö och skapa fler möjligheter för seniorer att stanna kvar om vi ska kunna klara de samhällsutmaningar vi står inför, säger Anna Hedborg, orförande för Delegationen för senior arbetskraft i en kommentar. Foto: Delegationen för senior arbetskraft

De flesta seniorer arbetar deltid. 65–69-åringarna arbetar i genomsnitt drygt 20 timmar i veckan, medan 70–74-åringarna i genomsnitt arbetar 16 timmar i veckan. Precis som för arbetsmarknaden i stort har kvinnor en genomsnittligt kortare arbetstid per vecka än män.

– Det kan finnas skäl att överväga en ökad rätt för seniorer att kunna styra över sin egen arbetstid eftersom vi ser att många som stannar kvar vill göra det på sina egna villkor, säger Anna Fransson, som skrivit rapporten.

Ladda ner rapporten "Hur mycket arbetar seniorer":

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Äldre

Senaste om Mer om arbetsmiljö