Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Äldre skadar sig oftare på jobbet

Äldre anställda löper högre risk för sjukfrånvaro än yngre, men orsakerna är olika. Bland dem som är 56 plus dominerar rygg- och ledbesvär. Bland yngre ligger psykiska diagnoser i topp.

I statistikrapporten "56+ i arbetslivet" jämför AFA Försäkring mönstren i långvarig sjukfrånvaro och allvarliga arbetsskador för äldre arbetstagare med medelålders (se faktaruta). Rapporten visar att risken för både sjukfrånvaro och skador ökar i takt med stigande ålder.

De senaste åren har sysselsättningsgraden bland äldre ökat, såväl i åldrarna 56–64 år som högre upp i åren. Andelen äldre i arbetskraften kommer sannolikt att stiga ytterligare då pensionsåldern stegvis höjs.

– När det är fler som arbetar längre är det viktigt att veta vilka olika förutsättningar som finns, till exempel i vilka yrken det finns förutsättningar att för äldre att jobba, säger Gunilla Åhman, analytiker på AFA Försäkring, som skrivit rapporten tillsammans med kollegan Elin Henriksson.

Arbetstagare i åldrarna 56–64 år har, enligt rapporten, högre risk än de som är 26–55 år att vara borta länge från jobbet på grund av sjukdom. De har en så kallad överrisk.

Inom privat sektor har män som är över 56 år lite mer än dubbelt så hög risk (2,2 gånger) för långvarig sjukfrånvaro än medelålders män. För privatanställda kvinnor är motsvarande siffra 1,5.

Också i kommuner och regioner löper de äldre högre risk för sjukfrånvaro än de något yngre. Det gäller både män (1,9 gånger högre risk) och kvinnor (1,3).

När anställda i gruppen 56+ blir långtidssjukskrivna är orsaken oftast rygg- eller ledbesvär, till exempel ryggvärk eller reumatism (muskuloskeletala sjukdomar). Det gäller oavsett kön och arbetsmarknadssektor. På andra plats kommer psykiska diagnoser.

I den yngre gruppen är psykiska diagnoser vanligast.

– För 56-plussarna är överrisken för långa sjukfall högst bland isolerings- och vvs-montörer, städare och fönsterputsare och inom restaurang och storkök. Det är tunga arbeten där man arbetar med kroppen och många har ett långt yrkesliv bakom sig, säger Gunilla Åhman.

Risken att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall är också högre i gruppen 56+ än bland de yngre. För kvinnor är risken 1,8 gånger högre, för män 1,4, visar rapporten.

– När det gäller allvarliga olycksfall finns den högsta överrisken för äldre män inom godshantering och lagerarbete, säger Elin Henriksson. Bland kvinnor är det försäljare inom handeln som har högst överrisk.

Det vanligaste allvarliga arbetsolycksfallet bland dem som är 56+ är en fallolycka, där den som skadas halkar eller ramlar. Sådana olyckor står för 45 procent av kvinnornas arbetsolyckor och 24 procent av männens.
För kvinnor är risken att falla inomhus och skada sig allvarligt 3,5 gånger högre i den äldre åldersgruppen än i den yngre. Även äldre män har en tydligt högre risk att skadas allvarligt i fallolyckor i arbetet.

FAKTA

Om rapporten

Rapporten 56+ i arbetslivet bygger på uppgifter från AFA Försäkrings skadedatabas.
Som långa sjukfall räknas sådana där sjukskrivningen (eller motsvarande läkningstid) har pågått i minst tre månader eller där personen fått månadsersättning från AFA Försäkring. Allvarliga arbetsolycksfall är sådana som har lett till mer är 30 dagars sjukskrivning (eller motsvarande läkningstid) och/eller medicinsk invaliditet.

Ladda ner rapporten:

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Äldre

Senaste om Mer om arbetsmiljö