Hoppa till huvudinnehållet
Digitalisering

Många saknar grundläggande IT-kunskaper

Betydligt färre jobb än befarat kommer att försvinna till följd av automatisering och digitalisering. Däremot kommer många jobb förändras, vilket ökar kraven på anställda att lära nytt. Det var slutsatsen på en konferens om digitalisering och robotisering som Nordiska Ministerrådet arrangerade i veckan.

Förra året förutspådde Stiftelsen för strategisk forskning att vartannat jobb kommer att automatiseras de närmaste 20 åren. Men det skräckscenariot vill Mark Keese, chef för en enhet på OECD som sysslar med frågor kring kompetens och anställningsbarhet, tona ner. Enligt OECD:s beräkningar är det istället 14 procent av jobben som skulle kunna automatiseras helt. Däremot kommer mellan 30 och 50 procent av dagens jobb genomgå stora förändringar till följd av digitalisering.

– Vi har kanske fortfarande kvar samma typ av jobb men det kommer ske stora förändringar i hur vi utför det. Men sett till jobb som försvinner till följd av automatisering finns en obalans på så sätt att det främst kommer drabba arbetstagare med okvalificerade jobb, sa Mark Keese när han talade på konferensen Framtidens arbetsmarknad i de nordiska länderna som hålls i Stockholm denna vecka.

En annan obalans som digitaliseringen fört med sig är att de anställdas IT-kunskaper inte ökar i samma takt som digitaliseringen av arbetsuppgifterna. Även om de nordiska länderna är förhållandevis väl rustade att möta digitaliseringen saknar upp till 40 procent av arbetskraften i Norden grundläggande kunskaper för att kunna utföra sitt jobb enligt OECD:s beräkningar.

– Dessutom är det så att de anställda som har sämst IT-kunskaper också får minst kompetensutveckling, kommenterade Mark Keese.

Även arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson betonade behovet av kompetensutveckling och livslångt lärande när hon inledningstalade.

– Det räcker inte att vara väl förberedda för omställning om vi förlorar jobbet. Vi måste också vara väl förberedda för omställning under tiden vi jobbar, sa hon.

En annan utmaning är att arbetsmarknadens sammansättning förändrats kraftigt till följd av ökad immigration. Samtidigt som arbetslivet digitaliseras och de mindre kvalificerade jobben försvinner ska en stor grupp nya svenskar in på arbetsmarknaden.

– Det är ett positivt problem. Eftersom vi lever allt längre behöver vi fler som jobbar. Men vi behöver en arbetsmarknadspolitik som gör att vi kan nyttja den nya arbetskraften, sa hon.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Digitalisering

Senaste om Mer om arbetsmiljö