Hoppa till huvudinnehållet
Introduktion

Introduktion av inhyrd personal brister

Bemanningsanställda får inte alltid den introduktion de behöver för att kunna utföra sitt jobb på ett säkert sätt. Det visar en inspektion av bemanningsanställdas arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket gjort.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsplatser där bemanningsanställda jobbar. 340 av dessa var på personaluthyrningsföretag och 540 på företag som hyr in personal. Drygt 6 av 10 inspekterade företag har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet.

Kraven handlar främst om att det saknas rutiner för undersökning och riskbedömning eller att de skriftliga rutiner för förebyggande arbetsmiljöarbete som finns inte fungerar i praktiken.

– Utöver bristerna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet var det också vanligt att man hoppar över eller kortar ner introduktionen av rutiner och risker i arbetet för de bemanningsanställda, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare för inspektionsinsatsen i en kommentar.

Framförallt är det de företag som hyr in personal som behöver bli bättre på att introducera nya medarbetare.

– Det tyder på att kundföretagen inte alltid har kunskaper om och känner till sina skyldigheter i arbetsmiljöarbetet vad gäller inhyrd personal. Kundföretagen behöver ha ett tätt samarbete med bemanningsföretagen innan, under och efter en uthyrningsperiod, säger Heli Aarnipuro.

Hos bemanningsföretagen finns enligt Arbetsmiljöverket brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i rutinerna för rehabilitering vid sjukskrivning.

Kompetensföretagen, som är branschorganisation för bemanningsföretagen i Sverige, påpekar att antalet anmärkningar vid Arbetsmiljöverkets inspektion är jämförbar med inspektioner i andra branscher, men de är ändå inte nöjda med resultatet av inspektionen.

– Medarbetarna är våra medlemsföretags viktigaste tillgång. På senare år har inhyrningen i skadedrabbade branscher som handel, logistik och industri ökat, vilket innebär att våra medlemmar behöver ta ett ännu större ansvar och stärka arbetsmiljöarbetet. Vårt mål är att inga skador ska ske, och att våra medlemsföretag ska bidra till en bättre arbetsmiljö, kommenterar Martina Elfgren Lilja, som är tillförordnad förbundsdirektör för Kompetensföretagen.

FAKTA

Bemanning

Inhyrd personal anlitas både i det privata näringslivet och i offentlig sektor. Var femte arbetsplats i Sverige hyr årligen in personal och totalt finns cirka 83 000 bemanningsanställda. För många unga är det en första anställning. Mer än var femte person är utlandsfödd. Inom områden som tillverkning, lager och logistik och handel är andelen ännu högre. 

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Introduktion

Senaste om Mer om arbetsmiljö