Hoppa till huvudinnehållet
Skyddsombud

Gröna skyddsombud lyfter klimatfrågan

Gröna skyddsombud, som lyfter klimat- och miljöfrågor, behövs på arbetsplatserna. Det anser regionala skyddsombudet Ulf Jarnefjord i Göteborg. Han hoppas att hans eget förbund Transport ska bli först ut.

Fackliga gröna skyddsombud finns i Storbritannien sedan åtminstone tio år tillbaka. Ulf Jarnefjord, regionalt skyddsombud inom Transport, vill se motsvarigheten i Sverige också. Och det är bråttom, betonar han.

Gröna skyddsombud skulle kunna ha flera uppgifter. Dels att sprida kunskap på arbetsplatserna om klimatfrågor och de stora omställningar som krävs för att bromsa uppvärmningen. Dels att driva på arbetsgivarens klimat- och miljöarbete.

Gröna skyddsronder i transportsektorn skulle kunna handla om till exempel vilka produkter företagen köper in, om energieffektivisering och om transporter i sig.

– Målet är ju fossilfria transporter i Sverige 2030. Det är bara tio år dit, säger Ulf Jarnefjord. De som jobbar måste vara med i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Hur ska vi arbeta med de här frågorna? Vilken typ av bilar ska vi ha? Det finns mycket kunskap som behöver tas till vara.

Dieselavgaser är en annan fråga för gröna skyddsombud i transportsektorn, anser han.

– Yttre och inre miljö hänger ju ihop.

Vanliga fackliga skyddsombud, som vill bedda sitt uppdrag, skulle kunna väljas till gröna skyddsombud.

– Men det kan också vara personer som inte är skyddsombud, men som brinner för klimat- och miljöfrågor. I England har man använt flera vägar för att rekrytera gröna skyddsombud.

Ulf Jarnefjord har ägnat många år åt internationellt fackligt arbete kring klimatet och även drivit frågorna inom LO. Hela samhället kommer att behöva ställa om för att klara klimathotet, anser han. Men omställningen till fossilfri produktion kommer att påverka arbetare extra mycket. Han ser det som en viktig facklig uppgift att ge medlemmarna tillräckligt med kunskap om vad som händer, och stöd i strukturomvandlingen.

Nu hoppas han att Transport ska bli det första svenska fackförbund som inför gröna skyddsombud. Diskussionen pågår inom förbundet, säger han.

– Min ambition, som jag tror att det finns en öppning för i förbundsledningen, är att det ska hända i början av nästa år.

Det första steget skulle vara att utbilda förbundets 36 regionala skyddsombud till gröna ombud.
– Vi får ta små steg och lära av andra länder, medan vi utvecklar en svensk modell som passar oss, säger Ulf Jarnefjord.

Han har ofta fått frågan varför facket ska engagera sig i klimat- och miljöfrågor.
– Det enkla svaret är, att på en död planet så finns det inga jobb.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Skyddsombud

Senaste om Mer om arbetsmiljö