Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Ålder inget större hinder för att byta jobb

Det behöver inte vara omöjligt att få ett nytt och bättre jobb bara för att man kommit upp i åren. Men för att vara intressant för arbetsgivarna gäller det att hela tiden bygga på sin kompetens och odla sina nätverk.

Det har länge pratats om åldersdiskriminering i arbetslivet och att det redan efter att man fyllt 40 är betydligt svårare att få ett nytt jobb. Men trenden är snarare att arbetsgivare i allt högre utsträckning vill ha erfarna medarbetare och brytpunkten för att sadla om och hitta ett nytt jobb har höjts.

– När man kommer uppemot 60 år blir det trögare och tar längre tid att få jobb, men man kommer oftast i mål. Man måste bara vara lite mer strategisk när man söker jobb och använda nätverk och digitala medier för att visa upp sig, säger Claes Åberg, kommunikationschef på Trygghetsrådet (TRR). Foto: TRR

TRR, som ägs av arbetsmarknadens parter, hjälper privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda att ställa om och hitta nya möjligheter i arbetslivet. Förra året fick drygt 10 000 tjänstemän stöd av TRR och de flesta är mellan 40 och 60 år.

Claes Åberg anser det finns flera argument för arbetsgivarna att anställa en 50-plussare.

– Dels får du en person som har arbetslivserfarenhet och som är van vid att jobba professionellt. Det är inte sällan en person som kan ägna en ganska stor del av sin tid åt arbetet eftersom familjelivet med småbarn ebbat ut.

Äldre är ofta också lojala mot sin arbetsgivare och stannar kvar på arbetsplatsen medan yngre som vill göra karriär kanske byter jobb efter några år.

Men det finns fortfarande mycket fördomar bland arbetsgivarna, till exempel att äldre inte kan lära sig nya saker och inte är anpassningsbara och flexibla.

– Det finns en allmän bild att det inte går att anställa 50-plussare. Men så är det inte. De flesta som kommer till oss får jobb. Attityden har förändrats, men den finns fortfarande kvar hos en del arbetsgivare. Vi får fortfarande höra av de som söker jobb att de upplever att de blivit bortvalda på grund av sin ålder, säger Claes Åberg.

För att vara intressant för arbetsgivarna är det viktigt att hålla sig à jour med utvecklingen och lära sig nya saker inom sitt område, menar Claes Åberg. Det är också en fördel att röra på sig under sitt yrkesliv så att man inte blir kvar på samma arbetsplats i 25 år. Dessutom behöver man se till att skapa relationer med andra och aktivt jobba med sitt nätverk.

– Vi försöker skicka med att man måste vårda och utveckla sin kompetens, att man tänker nätverk och förstår att man behöver odla sin attraktivitet på arbetsmarknaden, säger Claes Åberg.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Kompetens

Senaste om Mer om arbetsmiljö