Hoppa till huvudinnehållet
Verktyg och produkter

App checkar hur personalen trivs

Glöm den årliga medarbetarundersökningen. Nu finns en app där chefer och hr-personal löpande kan ställa verksamhetsanpassade frågor till de anställda. Svaren kan användas för att fånga upp arbetsmiljöproblem eller driva förändringsarbete.

Traditionella medarbetarundersökningar är långsamma, fyrkantiga processer som främst används för att ställa en diagnos, anser Caroline Fjellner en av grundarna till appen &frankly.

Foto: privat

– Varför ska man lyfta fram medarbetarnas engagemang bara en gång om året? Det borde lyftas fram löpande i verksamheten, säger hon.

Appen och tillhörande webbplattform kan användas för att skapa förändringar i verksamheten eller få igång en dialog med medarbetarna.

– Det är ett flexibelt sätt att jobba. Man kan ha några frågor som man ställer varannan månad. Sedan kan man ställa frågor utifrån vilka behov man har. Har man problem med stress kan man jobba med det.

Svaren, som är anonyma, rapporteras automatiskt i realtid vilket gör att chefen kan agera direkt på resultaten. Medarbetarna kan i sin tur se hur de svarat över tid och få en bild av sitt engagemang.

Appen kan även användas för att trigga igång beteenden och stärka företagskulturen, till exempel genom att fråga "har du gett någon feedback i dag?". Och jobbar man i team går det att ställa frågor utifrån de specifika utmaningar man har.

– En gruppchef som har ett team på 10 medarbetare kan lägga in en fråga. I dag jobbar många också decentraliserat och på distans. Då är det ett bra sätt att hålla kontakt, säger Caroline Fjellner.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Verktyg och produkter

Senaste om Mer om arbetsmiljö