Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Allt fler äldre kvar i arbetslivet

Nästan var femte person jobbar efter att de fyllt 65, visar siffror från SCB. Framför allt är det män som fortsätter att arbeta och många gör det som egna företagare. De kvinnor som väljer att jobba vidare gör det ofta inom vård och omsorg eller utbildningssektorn.

Mellan 2011 och 2015 ökade antalet förvärvsarbetande i åldern 66–74 år med 36 procent till närmare 200 000 personer. Det motsvarar 19 procent av åldersgruppen, att jämföra med att 78 procent i den arbetsföra åldern 20–64 år.

– Det är många egenföretagare som jobbar länge. Vi ser att det är många som haft en anställning och ett jordbruksföretag vid sidan om. Sedan när de har slutat sin anställning har de kvar sitt jordbruksföretag, säger Malin Andersson på SCB.

Att många väljer att sluta sin anställning och fortsätta jobba som företagare är tydligt i statistiken. Närmare hälften av de som arbetar i pensionsåldern gör det som företagare medan motsvarande siffra i åldern 20–64 år bara är åtta procent.

De flesta äldre företagarna finns inom jord- och skogsbruk. Därefter kommer företagstjänster, till exempel att man jobbar som konsult.

De som fortsätter att vara anställda i pensionsåldern arbetar oftast inom vård och omsorg, 22 procent, och utbildningssektorn, 12 procent. Däremot är det mindre vanligt att man jobbar kvar som anställd inom tillverkningsindustrin.

Utbildningsnivån har också betydelse för om man väljer att jobba efter 65. Framför allt är det högutbildade som fortsätter att arbeta, medan lågutbildade i högre utsträckning enbart har inkomst från sin pension. Men även var man bor i landet spelar in för hur man jobbar i pensionsåldern.

– Man ser att egenföretagarna finns mer i glesbygdskommuner och anställda finns i storstäder. Det beror mycket på att egenföretagarna har jordbruk eller skog, säger Malin Andersson.
Jämtland är det län som har högst förvärvsintensitet i landet bland 66–74-åringar. Länet har också den kommun i Sverige med högst andel förvärvsarbetande äldre, Bergs kommun, där mer än var tredje person arbetar i pensionsåldern.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Äldre

Senaste om Mer om arbetsmiljö