Hoppa till huvudinnehållet
Diskriminering

Varannan kvinna känner sig diskriminerad

Mer än varannan kvinna i Sverige, 52 procent, upplever att de blivit diskriminerade på jobbet på grund av att de är kvinnor. Det visar en undersökning från Manpower.

– Det är en förfärlig siffra. Alla har rätt att gå till jobbet utan att mötas av diskriminering. Arbetsgivare som öppnar för diskriminering slarvar också bort medarbetarnas potential och hämmar sin egen framgång, säger Monica Längbo, HR-direktör på Manpower Group i Sverige, i en kommentar.

Var femte kvinna i undersökningen, 19 procent, uppger att de flera gånger i arbetslivet har blivit diskriminerade på grund av sitt kön. Var tredje, eller 33 procent, har mötts av sådan diskriminering vid något tillfälle.

Även män upplever att de diskriminerats i arbetslivet på grund av sitt kön. Var femte man, 20 procent, svarar att de mött diskriminering någon eller flera gånger under sitt arbetsliv.

Undersökningen bygger på svar från 4 398 personer.

TIPS

Motverka diskriminering på jobbet

  • Om du eller någon annan på arbetsplatsen upplever diskriminering- tala med din närmaste chef. Arbetsgivaren är skyldig att utreda och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen.
  • Upprätta en jämställdhetsplan och en likabehandlingsplan. Alla arbetsgivare som har minst 25 anställda är skyldiga att göra en jämställdhetsplan vart tredje år. Jämställdhetsplanen ska innehålla en sammanställning på åtgärder som behövs på arbetsplatsen samt en plan för jämställda löner.
  • Den som är medlem i facket kan kontakta sitt fackförbund för att få råd och stöd och eventuell hjälp att ta ärendet vidare.
  • Kontakta Diskrimineringsombudsmannen, DO. Diskrimineringsombudsmannen har som främsta uppgift att se till att diskrimineringslagen följs.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Diskriminering

Senaste om Mer om arbetsmiljö