Hoppa till huvudinnehållet
Verktyg och produkter

App ger bättre skyddsronder

Appen Buildsafe förbättrar skyddsrondsarbetet i byggbranschen, visar en rapport från KTH. Förutom att det går snabbare att rapportera in och åtgärda risker förbättras också samverkan mellan entreprenörer och med byggherren.

Buildsafe är ett digitalt system som lanserades i början av året och som utvecklats för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser. Appen används bland annat vid skyddsronder och ger tillsammans med en webbplattform möjlighet att snabbt rapportera in avvikelser och få en överblick över vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Det ger struktur, kapar ledtider och underlättar kommunikationen. På så sätt har systemet underlättat hela processen kring skyddsrondsarbetet, säger Teresia Nyman, ergonom och med dr, som tillsammans med forskare på Kungliga tekniska högskolan (KTH) gjort en utvärdering av Buildsafe.

En stor fördel med systemet är att det underlättar samverkan och kommunikationen i säkerhetsarbetet mellan entreprenörer och med byggherren.

– När man har det på en gemensam webbplattform kan beställaren, byggherren, se hur huvudentreprenören jobbar. Man kan också ställa andra krav på beställarnivå när man har den här överblicken.

Med hjälp av Buildsafe går det att följa statistik över tid och därigenom identifiera problemområden på arbetsplatsen och i företaget. Det går också att rapportera in olyckor och tillbud direkt i systemet och få ut protokoll och åtgärdslistor, i stället för att skriva lappar som ska lämnas in och föras in i excel.

– Jag tror att det här förbättrar möjligheterna till snabbare avvikelsehantering och det synliggör det också på ett annat sätt, säger Teresia Nyman.

Hon betonar att även om systemet underlättar säkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna är det viktigt att skyddsrondsansvariga och andra har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljöområdet.

– Det måste finnas ett kontinuerligt intresse för arbetsmiljö och säkerhet, och det måste finnas kompetens hos dem som genomför skyddsronderna. Ett sådant här system kan höja lägstanivån på skyddsrondsarbetet och det kan också ge en struktur som ökar viljan att jobba med de här frågorna.

Slutrapporten från KTH om Buildsafe kommer under hösten.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Verktyg och produkter

Senaste om Mer om arbetsmiljö