Hoppa till huvudinnehållet

Känslorna inför återgång till kontoret när restriktionerna släpps är blandade. För att undvika konflikter behöver arbetsgivaren vara tydlig med vad som gäller.

Bild: Istockphoto

Coronaviruset

Så undviker ni konflikter vid återgången till kontoret

En enda lång pina eller större frihet i vardagen? Åsikterna om distansarbetet under pandemin går isär. För att motverka konflikter när det är dags att återvända till kontoret behöver arbetsgivaren vara tydlig med hur arbetet ska organiseras, säger organisationspsykologen Charlotte Valleskog.

I dagarna är det många som får besked från sin arbetsgivare hur de praktiskt tänker sig återgången till arbetsplatsen när restriktionerna släpper. Men det behövs mer djupgående instruktioner än att bara ange hur många dagar i veckan de anställda förväntas vara på kontoret, enligt Charlotte Valleskog, organisationspsykolog på företagshälsan Feelgood. Foto: Feelgood

– Fundera över vilka arbetsuppgifter som bör göras tillsammans på kontoret och vilka som kan göras enskilt. Om arbetsgivaren grundar sina argument på sakliga överväganden minskar man risken för konflikter. Människor har också lättare att följa rutiner och regler om man förstår meningen med dem, säger hon.

Det är också viktigt att göra en riskbedömning om företaget står inför organisatoriska förändringar, tipsar Charlotte Valleskog.

– Den ska göras tillsammans av ledning och medarbetare. Att ge skyddsombud och medarbetare insyn i arbetet är ett sätt att lindra den eventuella oro som finns.

Fråga medarbetarna vad de längtat efter

För att få ihop arbetsgruppen igen bör man strukturera arbetet så att medarbetarna hinner ta en lunch eller en fika ihop när de kommer till kontoret. När det gäller teambuilding och konferensdagar efter återgången till kontoret tycker Charlotte Valleskog att chefen ska ta reda på vilka önskemål medarbetarna har.

– Fråga vad det är de har längtat efter under pandemin. Det är mycket bättre än att göra antaganden om det. Om det visar sig att det finns behov av teambuilding så bör man samtidigt dra ner på produktionskraven så att medarbetarna kan fokusera på de gruppstärkande aktiviteterna. Man kan tänka lite som i skolan där lärarna prioriterar teambuilding framför vanliga lektioner den första tiden på terminen.

Gör en plan för stegvis återgång

Återgången till kontoret bör ske stegvis, anser Charlotte Valleskog. Som individ vinner man på att ta det lite försiktigt i början och inte boka in för mycket arbete på kontoret och flera sociala aktiviteter den första veckan.

– De som tycker tröskeln att ta sig till jobbet är hög kan med fördel göra en plan tillsammans med sin chef. Man kan se det som en utmaningstrappa där det finns ett slutmål men med små delmål på vägen. Till exempel, första veckan ska jag vara en dag på kontoret och andra veckan två dagar.

Respektera att ni har olika syn

Att frågan om återgången efter pandemin väcker så mycket känslor har att göra med att den berör vårt privatliv och därför blir vi mer angelägna att argumentera för det ena eller andra, säger Charlotte Valleskog.

– Men en god mellanmänsklig strategi just nu är att tänka att du inte behöver övertyga andra om just din ståndpunkt utan respektera att vi ser olika på saken. Vi behöver återföra diskussionen från tyckande till sakliga argument och då är det till stor hjälp om arbetsgivaren har en tydlig linje.

TIPS

Inför återgång till kontoret

Tips till chefen:

  • Stanna inte vid att ge instruktioner för hur många dagar de anställda förväntas vara på kontoret. Beskriv också vilken typ av arbetsuppgifter som passar bra att göra på kontoret respektive på distans samt vilka möten som ska vara digitala möten, fysiska möten eller hybridmöten.
  • Glöm inte att göra en riskbedömning om ni står inför ett förändrat arbetssätt. Både arbetsgivare och skyddsorganisation ska medverka.
  • Se till att det finns luft i schemat för gemensamma fikor och luncher när medarbetarna ses på kontoret igen.

Tips till medarbetaren:

  • Ta det lite lugnt den första tiden efter återgången och planera inte in för många dagar på kontoret och en massa sociala aktiviteter på kvällstid.
  • Om tröskeln att komma in till jobbet känns hög är det bra att göra en plan för stegvis återgång med ett slutmål och delmål på vägen.
  • Respektera att det finns olika känslor kring återgången till kontoret. Du måste inte övertyga andra om din ståndpunkt.

Källa: Charlotte Valleskog

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Coronaviruset

Senaste om Ledarskap