Hoppa till huvudinnehållet

Maria Z Furenmo är ny HR-direktör på Svenska Spel.

Bild: Svenska Spel

Arbetsmiljöarbete

Så vill Svenska Spel jobba efter pandemin

På Svenska Spel pågår ett projekt om hur arbetet ska se ut post corona. En majoritet av de anställda vill fortsätta jobba på distans i någon form även efter pandemin. Det måste vi möjliggöra som arbetsgivare, säger HR-direktören Maria Z Furenmo.

Svenska Spel har kontor i både Visby och Stockholm med ungefär 400 medarbetare på varje plats. Två tredjedelar av personalstyrkan vill fortsätta att jobba på distans hela eller delar av sin arbetsvecka även efter pandemin. Följdfrågan blev då vad de vill använda det gemenensamma kontoret till. Och behoven skiljde sig åt.

– Vissa med barn och familj hemma vill komma till kontoret några dagar i veckan för att jobba mer fokuserat i ett tyst rum. Men de allra flesta vill komma till kontoret för det kreativa, sociala och för att träffa kollegorna och då behöver vi anpassa kontoret efter det. Vi ser inte i dagsläget att det handlar om att minska arbetsytan utan att i stället disponera om den. Dels med fullt utrustade tysta rum, dels med rum för socialt häng och kreativa möten, säger Maria Z Furenmo.

För Svenska Spel som organisation ska det inte spela någon roll var medarbetarna utför sitt jobb, de ska arbeta där de tycker att de presterar bäst och på den plats som funkar för dem utifrån arbetsuppgifterna. Och Maria Z Furenmo tror dessutom dialogen i respektive team blir väldigt viktig och att de kommer bli en del synk för att komma överens om när de ska ses fysiskt respektive digitalt.

Svenska Spel har startat projektet "Det nya arbetslivet" för att komma fram till hur de vill jobba efter pandemin. Det består av tre delar som ska nötas och blötas för att medarbetarnas önskemål om distansarbete ska kunna infrias: kontoret, hemmakontoret och arbetsmiljön. Hur hemmakontoret ska bli en fullgod arbetsplats är inte klart än. Antingen får varje medarbetare en viss summa att handla kontorsutrustning för eller så kommer inköpen att skötas centralt på företaget.

Vad det gäller arbetsmiljön tror Maria Z Furenmo tror att det kommer att behövas ett ännu större självledarskap där varje medarbetare tar mer ansvar för sig själv och sin egen hälsa.

– Alla behöver se till att ta pauser under arbetsdagen oavsett var de arbetar. Sen får vi som organisation fortsätta att inspirera och peppa medarbetarna med olika hjälpmedel, bland annat tillgång till digital hälsocoach med pausövningar, teamaktiviteter eller interna tävlingar i hälsans tecken. Det är en utmaning att navigera bland arbetsmiljöfrågorna vid distansarbete både vad det gäller försäkringar, ergonomiska anpassningar och det psykosociala arbetet.

Maria Z Furenmo säger också att det finns vissa grupper som inte kan jobba på distans på grund av sina arbetsuppgifter. På Svenska Spel är det bland annat teamet som packar lotter och som av säkerhetsskäl behöver göra det på plats,

– Sen finns det grupper som inte trodde att det skulle fungera att jobba på distans över huvud taget som nu tycker att det fungerar utmärkt. Det har skett en mental förändring under pandemin, säger Maria Z Furenmo.

Till sommaren beräknar Svenska Spel vara klara med anpassningen av sina kontor och de nya förutsättningarna för medarbetarna och sen förhoppningsvis kunna starta sitt nya arbetsliv till hösten.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Ledarskap