Hoppa till huvudinnehållet
Introduktion

Så lyckas ni med att introducera nya medarbetare

Den som varit anställd länge blir ofta hemmablind. Därför är det bra att ta tillvara på de frågor och erfarenheter som nyanställda har när ni planerar introduktionen av ännu en ny medarbetare. Det säger föreläsaren och författaren Helena Post Mårtensson.

En bra introduktion kan göra stor skillnad, både för hur snabbt den nya kollegan kan börja bidra till arbetet men också för hur hen mår under den omvälvande tid det innebär att börja ett nytt jobb. Det säger Helena Post Mårtensson, föreläsare och författare till boken Workflow – hållbar och effektfull på jobbet.

– Ur ett arbetsmiljöperspektiv har introduktionen en viktig roll i att den nyanställda ska känna att man har en upplevd kontroll. Många jobb i dag ställer stora krav på hur man ska disponera sin tid och att man ska uppnå resultat och många människor ställer dessutom väldigt höga krav på sig själva att prestera. Det är lätt att drabbas av en känsla av kontrollförlust, vilket är en känd arbetsmiljörisk. Helena Post Mårtensson

Nyckeln för en lyckad introduktion är att skala ner informationen och vara lyhörd för vilka frågor som den nya kollegan behöver få svar på.

– En vanlig fälla vid introduktioner är att man vill berätta för mycket. Fokusera i stället på detaljkunskaper och konkreta tillvägagångsätt och bryt gärna ner det till vad den nya kollegan behöver göra här och nu, steg-för-steg, säger Helena Post Mårtensson.

Ta till vara på nyanställdas frågor

Vem som håller i introduktionen kan också spela en stor roll för hur lyckad den blir. Och de mest erfarna medarbetarna är inte alltid det bästa valet.

– Det är jättebra att bli introducerad av en erfaren kollega men när man har jobbat väldigt länge på en arbetsplats börjar många arbetsuppgifter automatiseras, man går mer på känsla. Då kan det vara svårt att beskriva för en nyanställd kollega varför man gör på ett visst sätt, samtidigt som nyanställda ofta är väldigt fokuserade på detaljer.

Det är också en god idé att ta tillvara på nyanställdas frågor, eftersom de kan bidra till att utveckla och förbättra verksamheten.

– Nyanställda ser ofta verksamheten med nya ögon och ifrågasätter saker, varför gör ni så där? Det är ett bra tillfälle att reflektera över arbetssätt och strukturer på arbetsplatsen, säger Helena Post Mårtensson.

Hon menar även att introduktionen bara är ett första steg av en längre resa. Efter ett, två år på en arbetsplats infinner sig ofta en ny fas, med nya utmaningar. Den nyanställde går då ofta från att vara "omedvetet inkompetent" till "medvetet inkompetent".

Viktigt att fortsätta utvecklas

– Det kommer en period när man upptäcker vad man inte kan, man börjar se lite mer komplexitet i jobbet. Det kan vara en ganska stressande period där många återigen behöver lite extra stöd, säger Helena Post Mårtensson.

Att gå en utbildning eller på annat sätt få fler verktyg i sin verktygslåda kan hjälpa att skapa en ökad trygghet. Men att bli alltför trygg i sin yrkesroll är inte enbart positivt.

– Har man jobbar väldigt länge på en arbetsplats kommer det en tid där man känner en ökande grad av yrkestrygghet. Då är det lätt att bli bekväm och luta sig tillbaka. Men om man inte håller i gång sin kunskapsutveckling och är öppen för nya infallsvinklar kan man få det svårt om det sker förändringar i verksamheter, till exempel när nya arbetsmetoder införs. Därför är det bra att se kompetensutveckling som en resa som hela tiden fortsätter, säger Helena Post Mårtensson.

HELENA POST MÅRTENSSONS TIPS

Lyckas med introduktionen

  • Försök vara så konkret som möjligt och bryt gärna ner det till vad den nya kollegan behöver göra här och nu, steg-för-steg.
  • Gör det lätt att vara ny på arbetsplatsen, exempelvis genom snabbguider och visuella verktyg när och där de behövs.
  • Skapa en FAQ baserat på andra nyanställdas frågor. Det är svårt att fråga sig fram när man inte ännu vet vad man inte vet.
  •  Låt en (lagom) erfaren kollega ansvara för introduktionen. Har man jobbat väldigt länge på en arbetsplats kan man ha blivit "hemmablind" och ha svårt att beskriva för en nyanställd kollega varför man gör på ett visst sätt.
  • Ta till vara på nyanställdas frågor, eftersom de kan bidra till att utveckla och förbättra verksamheten.
  • Se introduktionen som ett första steg i en kunskapsresa som aldrig tar slut.
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Introduktion

Senaste om Ledarskap