Hoppa till huvudinnehållet

Organisationspsykologen Jonas Mosskin tror att struktur är viktigt för att få ihop gruppen igen efter 1,5 års distansarbete.

Bild: Ida Knudsen

Distansarbete

Så får du ihop teamet igen

För många tjänstemän går 1,5 års distansarbete nu mot sitt slut. Efterlängtat för en del medan andra gärna hade fortsatt på distans. Just motstridiga intressen gör att det kan vara en utmaning att få ihop gruppen igen, enligt organisationspsykologen Jonas Mosskin.

För många anställda som återvänder till sina arbetsplatser i höst blir det något av en nystart. En del har inte träffat sina kollegor fysiskt på 1,5 år utan bara genom Teams, Zoom och andra mötesformer på distans. För de som anställts under pandemin är det kanske till och med första gången de får möta sina chefer och arbetskamrater. För arbetsgivarna kan därför öppnandet av arbetsplatserna vara ett bra tillfälle för att samla medarbetarna. 

– Det är en god idé att samlas tillsammans och gå igenom vad som hänt det senaste 1,5 året och diskutera vad vi vill ta med oss framåt och vad som inte har varit så bra. Jag tänker att man kan ha en sådan diskussion i ett team eller arbetsgrupp så att man får en gemensam bild av det som varit men också framåt, säger Jonas Mosskin, organisationspsykolog. Foto: Ida Knudsen

Olika förutsättningar

Pandemin har visat att det funnits olika behov och förutsättningar för att jobba på distans, menar han. En del organisationer var vana vid distansarbete redan före pandemin. I andra har man tvingats ställa om sin verksamhet för att få arbetssätt och teknik att fungera.

– Förutsättningarna ser väldigt olika ut och även behoven från medarbetarna. Vissa tycker att det underlättat livet att jobba på distans och att man har fått ihop livspusslet lättare. För cheferna har det varit mer slitsamt och det har krävt mer struktur och möten.

Jonas Mosskin menar att arbetsgivarna behöver vara flexibla inför medarbetarnas behov. Samtidigt behöver de få en struktur i arbetet att rätta sig efter, till exempel vilka möten som ska vara fysiska eller kan ske på distans. Är det bara ett informationsmöte kan det vara digitalt, medan ett mer strategiskt eller kreativt möte kräver fysisk närvaro.

– Cheferna har ett ansvar att prata med var och en om vilka individuella behov som finns. Men sedan tycker jag det är bra att ändå bestämma sig för att vissa möten och dagar då ses vi så att det finns en tydlig struktur. Det kan inte helt individualiseras till allas enskilda behov utan man behöver ta hand om känslan av att vara en grupp.

Motstridiga intressen i teamet

Även inom arbetsgrupperna kan man behöva diskutera hur arbetsformerna ska se ut. En del medarbetare vill kanske även i fortsättningen ha distansmöten medan andra föredrar att träffas på kontoret.

– Det kan bli motstridiga intressen i team när man går tillbaka till arbetet igen, säger Jonas Mosskin.

Han tror att distansarbetet och hybridformen – att man är på kontoret någon eller några dagar i veckan beroende på verksamhet – är här för att stanna. Samtidigt finns det många fördelar med att träffas fysiskt, både den sociala biten för att stämma av hur medarbetarna mår, men även för att ge varandra energi och kunna samverka bättre.

Lägre kvalitet av att aldrig mötas

– Det blir ofta lägre kvalitet när var och en sitter för sig. Det blir mindre processat och inte lika bra resultat. Det finns kvalitetsförluster som kanske inte den enskilde medarbetaren alltid tänker på men som är mer uppenbart för den som sitter i en ledande position, säger Jonas Mosskin.

TIPS

Inför återgången till kontoret

  • Samla medarbetarna och gå igenom vad som hänt sedan pandemin bröt ut: vad har funkat bra och vad har funkat mindre bra?
  • Gå tillsammans med medarbetarna igenom syftet med verksamheten, vilka mål ni har och hur ni vill uppnå dem.
  • Prata enskilt med medarbetarna om deras individuella behov och förutsättningar i det fortsatta arbetet.
  • Skapa en struktur för hur arbetet ska bedrivas framöver, till exempel vilka möten som man bör närvara vid fysiskt och vilka som kan ske på distans.
  • Underskatta inte det sociala behovet. En kick-off kan vara ett bra sätt att gjuta samman medarbetarna och skapa energi och engagemang inför framtiden.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Distansarbete

Senaste om Ledarskap