Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Återgång till arbetsplatsen bör ske stegvis

Många har mått dåligt av att jobba hemma under pandemin. Inför en eventuell återgång till arbetsplatsen i höst är det viktigt att stämma av hur medarbetarna mår samt erbjuda en stegvis återgång, enligt Charlotte Valleskog, tf chefspsykolog på företagshälsan Feelgood.

För många som mått dåligt under pandemin kan det vara ett stort steg att återvända till sin arbetsplats. En del har levt isolerade en längre tid med få sociala kontakter. Som arbetsgivare är det därför viktigt att i god tid kommunicera och förbereda medarbetarna för en återgång när arbetsplatsen stegvis öppnar igen, enligt Charlotte Valleskog, tf chefspsykolog och organisationskonsult på Feelgood.Foto: privat

– En av de faktorer som är viktigast för de här personerna som har oro och inte mår bra är att få förbereda sig inför det här och kanske redan nu lägga upp en plan, säger hon.

Ett sätt att underlätta återgången är att låta den ske stegvis, något som även är bra ur ett smittspridningsperspektiv. Medarbetare kan till exempel i dialog med arbetsgivaren få fortsätta jobba hemma och kanske komma in till jobbet en dag i veckan, för att sedan trappa upp med fler dagar.

– Det är så man jobbar med individer i samtal också. Man sätter ett slutligt mål. Det är dit jag vill och så ska jag ta de här mindre stegen på vägen. Att man börjar med saker som är mindre oroande, stressande eller ångestväckande.

De som drabbas av psykisk ohälsa uppger ofta att det är den sociala biten som upplevs som svårast. Därför kan man även där jobba stegvis med att låta dem vara med på möten, fikaraster eller andra sociala tillställningar. Samtidigt är det viktigt att de som mår dåligt inte börjar exkludera sig själva från sammanhang där de egentligen skulle vilja ingå.

– Det handlar om att hitta en gråzon, inte hamna i svart eller vitt – vara med eller inte vara med – utan att försöka förhandla fram en kompromiss som både känns okej för arbetsgivaren och medarbetaren, säger Charlotte Valleskog.

För många har det fungerat bra att arbeta hemma under pandemin. Men det finns också de som har haft det tufft med en hög belastning under en längre tid. För att undvika att de "trillar över kanten" och drabbas av psykisk ohälsa behöver arbetsgivaren göra uppföljningar under hösten.

– Personer i kris biter ihop. Man står ut, kämpar på och känner inte efter så mycket utan är bara inriktad på att ta sig igenom den här krisen. Det kan bli först när man slappnar av och allting börjar bli lite mer normalt som alla symptom kommer.

En strategi kan vara att börja med någon slags uppstartssamtal inför hösten och stämma av med medarbetarna: Hur har du haft det? Vad har varit bra? Vad har inte varit bra? Är det något vi kan göra för att underlätta din situation?

Chefer tycker ofta att det är svårt att hantera och förhålla sig till medarbetare som drabbas av psykisk ohälsa, menar Charlotte Valleskog.

– Många chefer som jag träffar säger att de inte vet så mycket om psykisk ohälsa. Man är osäker. Ställer jag för höga krav? Eller ska jag släppa allt? Vad är rätt? Och mitt råd till cheferna i det läget är att du ska ställa krav, men rimliga krav, för det är ingen medarbetare som vill ha en helt kravlös tillvaro där ingen bryr sig om man är med på möten eller inte.

Det finns också de som har utvecklat ett riskbruk eller beroende av alkohol under pandemin och isoleringen i hemmet. Det viktigaste då är att arbetsgivaren avdramatiserar situationen och informerar om vilka former av stöd man har rätt till och som finns tillgängliga på arbetsplatsen.

– Man ska försöka normalisera den här typen av frågor eftersom de är så oerhört känsliga och skamfyllda. Det hjälper ganska mycket att arbetsgivaren bara säger att det här inte är unikt. Det är inte bara en person som har det här problemet utan det är 30 procent av befolkningen som har ett riskbruk av alkohol, säger Charlotte Valleskog.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Ledarskap