Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Chris Montgomery/Unsplash

Distansarbete

Coronakrisen ur ett chefsperspektiv

Att leda på distans är en av de svåraste utmaningarna för svenska chefer under coronakrisen. Samtidigt har krisen fört med sig en mer positiv syn på digital utveckling, enligt två olika undersökningar från Ledarna.

Hälften av alla chefer inom samhällsbyggnads-sektorn uppger att coronakrisen förändrat verksamheten. Det visar en färsk Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Byggcheferna – en branschförening inom Ledarna.

Fyra av tio chefer svarar att det svåraste har varit hanteringen av digitala hjälpmedel och att det inte går att träffa sina medarbetare på fysiska möten, enligt undersökningen. Men trots det ser var femte chef också möjligheter med krisen. Till exempel att digitaliseringen lett till effektivare möten och färre resor.

– Det finns också chefer som vittnar om att deras ledarskap förbättrats och relationer stärkts. Man har tvingats bli tydlig, följa upp individuellt med medarbetarna och oro för virus har gjort människor mer måna om varandra, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

I juli gjorde Ledarna en bredare undersökning där de frågade chefer i alla branscher hur de påverkats av coronakrisen. Där framkom att sex av tio av cheferna har en mer positiv inställning till sin verksamhets digitala utveckling än innan krisen. Men även i denna undersökning framkom att ledarskap på distans upplevs som svårt.

– Ett exempel är att det är mycket tuffare att hålla svåra samtal digitalt. Även att stötta oroliga medarbetare är svårare och det chefen behöver kompetensutvecklas i nu, är hur man leder på distans samt krishantering, säger Andreas Miller, förbundsordförande i Ledarna.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Distansarbete

Senaste om Ledarskap