Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Självledarskap kräver tydliga chefer

Självgående medarbetare som förväntas ta egna initiativ har blivit vanligt i arbetslivet. Men för att det ska fungera krävs fortlöpande förtydligande av arbetet, tillgång till information och ständig feedback, visar en avhandling.

Digitaliseringen i arbetslivet och nya arbetsformer har gjort att medarbetare fått större ansvar att själva styra över sitt arbete. En förutsättning för att det ska fungera är att det finns en tydlighet i vad deras arbete går ut på, visar en doktorsavhandling vid institutionen för industriell ekonomi och organisation vid KTH.

– Tydlighet är viktigt. Initiativen måste vara till nytta för organisationen. Annars är risken att man gör fel saker, säger Gisela Bäcklander som gjort avhandlingen.

För att självledarskapet ska fungera krävs också att medarbetarna har den information som de behöver för att kunna göra ett bra jobb och att den är pålitlig och lättillgänglig.

– Ofta tycker folk att det är roligt att ta initiativ. Men för att ta initiativ måste vissa saker finnas på plats.

Det krävs också levande processer i organisationen där man diskuterar vad man gör och vart man är på väg. Gisela Bäcklander har i sitt avhandlingsarbete bland annat studerat hur man på Spotify använder sig av coacher för att förtydliga arbetet.

– Det bästa är om man har en ganska kontinuerlig feedback. Det kan vara från kunder, chefer och kollegor. Att man har möjlighet och utrymme att testa sina idéer för att se vad som händer. Foto: Thomas Carlgren

Hon har även studerat självledarskap inom IT-branschen där man ofta har ett agilt arbetssätt, det vill säga jobbar kundorienterat och med snabb anpassning av arbetet i stället för noggrann och långsiktig planering.

Men Gisela Bäcklander anser att självledarskap fungerar i de flesta branscher, under förutsättning att man anpassar verksamheten efter arbetssättet.

– Det gäller att ha tydliga roller som är organiskt framväxta och inte påtvingade utifrån där medarbetarna varit delaktiga och själva definierat vad de har för roller och vad de ska göra, säger hon.

Ladda ner avhandlingen "Autonomous, yet Aligned: Challenges of Self-Leadership in Context"

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Kompetens

Senaste om Ledarskap