Hoppa till huvudinnehållet
Introduktion

Introduktion i coronatider

Coronapandemin innebär inte bara varsel och permitteringar. Det finns också de som börjar ett nytt jobb mitt i krisen. Hur ger man sin nya kollega en bra introduktion när många jobbar hemifrån och krishantering står högst på agendan?

Att anställa i kristider innebär flera utmaningar och introduktionen av nya kollegor riskerar att hamna i skymundan. Men enligt Karin Netzell, som jobbar med affärsutveckling på konsultbolaget Hammer & Hanborg, är det viktigare än någonsin att se till att nya medarbetare kommer in i teamet, arbetet och kulturen så snabbt som möjligt. Foto: privat

– Många företag är väldigt påverkade av den nuvarande situationen och har fokus på att lösa akuta problem här och nu. Samtidigt är det viktigt att få med nya medarbetare på banan snabbt för att de ska trivas och kunna börja skapa värde för teamet och organisationen. Det ger mer tid för ledare och övriga teammedlemmar att lägga på att hantera krisen och se till att produktionen inte avstannar, säger hon.

Men hur gör man när de flesta jobbar hemifrån och man välkomnar sin nya kollega digitalt? Enligt Karin Netzell är det viktigt att hitta ett substitut för de mer spontana samtalen som annars sker på arbetsplatsen, till exempel vid kaffeautomaten eller i lunchrummet.

– Det är i många fall i dessa möten man känner att man kan ställa de där "dumma frågorna" som man kanske inte vill ta upp på ett möte med hela teamet, säger Karin Netzell.

För introduktionen handlar inte bara om att förstå sina nya arbetsuppgifter. Lika viktigt är att snabbt hjälpa den nyanställda att bli en del av organisationens kultur och värderingar. Att hela teamet engageras i introduktionen, både i planering och genomförande, är en bra start. Förutom gemensamma teammöten tycker Karin Netzell att varje teammedlem ska avsätta en egen tid tillsammans med sin nya kollega och ansvara för en del av upplärningen.

– Det är viktigt att den nyanställde inte känner sig bortkopplad och ensam på sitt hemmakontor. Sker introduktionen digitalt behöver man också skapa många tillfällen att fånga upp alla frågor som kan uppstå när man är ny på jobbet, så boka gärna in en uppföljning efter varje möte, säger Karin Netzell.
Sociala aktiviteter är ett bra sätt att lära känna varandra och skapa ett tryggt team. Det finns flera kreativa exempel på hur man kan umgås digitalt, till exempel digital after work, bokcirklar, frågesporter eller musikquiz.

– Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara den som är nyanställd som får nya arbetskamrater. En ny kollega får effekt på hela teamet, säger Karin Netzell.

I en tid då många är oroliga för att förlora sitt jobb behöver ledaren också vara extra tydlig med vad den nya medarbetaren har för roll och vad rekryteringen betyder för de andra i teamet.

– Det kan upplevas som ett hot att få en ny kollega, speciellt i skakiga tider. Det är viktigt att städa bort den oron innan kollegan börjar, säger Karin Netzell.

TIPS

Introduktion i coronatider

  • Gör en tydlig plan för introduktionen och se till att allt finns på plats innan den nya medarbetaren börjar.
  • Engagera hela teamet i introduktionen och dela gärna upp ansvaret för upplärningen.
  • De informella samtalen och de sociala aktiviteterna blir ännu viktigare om introduktionen sker på distans. Se till att boka in fikapauser och andra typer av sociala aktiviteter via videolänk.  
  • Om introduktionen sker digitalt, tänk på att kommunicera tydligt och boka in många uppföljningsmöten så att den nyanställde får chans att ställa följdfrågor.
  • Ge den nyanställda möjligheten att själv påverka introduktionen. När ni gjort er introduktionsplan är det smart att även lyssna på vad som är viktigt för den nyanställda. Alla människor fungerar olika och kanske har den nyanställda tidigare erfarenheter som kan vara användbara även här.
  • Var tydlig med vad som förväntas av medarbetaren i olika situationen och ge gärna feedback.
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Introduktion

Senaste om Ledarskap