Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Kvinnliga chefer förväntas vattna blommor

Chefer inom vård och äldreomsorg är ofta kvinnor. De har i snitt nästan dubbelt så stort personalansvar som kollegor inom mansdominerade branscher. Ofta förväntas de göra uppgifter långt från sitt kärnuppdrag – som att vattna blommor, enligt en undersökning från Ledarna.

Personalansvaret för chefer varierar mycket beroende på var på arbetsmarknaden de jobbar.
Chefer på arbetsplatser i kvinnodominerade branscher har personalansvar för i genomsnitt 32 medarbetare. Till den kategorin räknas hälso- och sjukvård och äldreomsorg, där fler än åtta av tio chefer är kvinnor.

Inom områden med kraftig mansdominans, som byggande och produktion, är genomsnittet 18 medarbetare per chef. Och där könsfördelningen är hyggligt jämn ligger snittet på 13–18 medarbetare. Det visar en rapport från Ledarna, som bygger på förbundets löneenkät.

Chefsekonomen Anna Thoursie är inte direkt överraskad.

– Men jag är ändå lite förvånad över att mönstret är så extremt tydligt, säger hon. I de synnerligen kvinnodominerade sektorerna har cheferna inte bara fler medarbetare, utan nästan dubbelt så många!

Chefer inom vård och omsorg är också mer välutbildade än andra. Där har över sex av tio chefer en högskoleutbildning som är längre än tre år.

– Det är en så mycket högre andel än i andra sektorer. Skillnaden är särskilt tydlig om man jämför med arbetsområden som är väldigt mansdominerade, säger Anna Thoursie.

Stort personalansvar och lång utbildning tycks dock inte löna sig så bra, enligt rapporten.

– Sett till medianlönen verkar chefer inom kvinnodominerade områden inte få betalt för personalansvar och utbildning, säger hon.

Antalet medarbetare har stor betydelse för chefers ledarskap. Det finns forskning som visar att det påverkar både chefens arbetsmiljö, och den underställda personalens.

I kommuner och landsting/regioner har chefer inom "mjukare" förvaltningar, som vård och omsorg, betydligt sämre organisatoriska förutsättningar än chefer i till exempel teknisk förvaltning, visar tidigare studier. I kvinnodominerade verksamheter ger den omgivande organisationen mindre stöd till cheferna för att underlätta deras roll.

Cheferna inom vård och omsorg förväntas dessutom ofta sköta uppgifter som ligger en bra bit vid sidan om kärnuppdraget. De hanterar enkla administrativa uppgifter, som tar mycket tid. De kan förväntas vattna blommar, byta glödlampor och fylla på fruktfat.

Den typen av "illegitima arbetsuppgifter", som känns onödiga eller oskäliga, gör chefer mer stressade och mindre nöjda med sin egen prestation. Ju fler underställda medarbetare, desto fler arbetsuppgifter som ligger utanför kärnuppdraget.

Anna Thoursie vill gärna få en bild av hur mycket medlemmar inom olika sektorer förväntas fixa småsaker på jobbet, vid sidan av chefsuppdraget.

– Jag hoppas att vi kan få med sådana frågor i nästa löneenkät, säger hon.

FAKTA

Om rapporten

Rapporten "Lönlöst att ta ansvar" bygger på fackförbundet Ledarnas löneenkät för 2018. Enkäten skickades ut till 88 755 medlemmar och svarsfrekvensen var 31 procent. Rapporten refererar även till forskning av bland andra Linda Corin och Lisa Björk (ISM, Västra Götalandsregionen) och Klara Regnö (Mälardalens högskola).

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap