Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Relationer

Så leder du någon som kan mer än du

Frågor som du inte begriper och medarbetare som både kan mer och har större erfarenhet än dig. Lugn, du är inte ensam – många chefer sitter i samma båt. Här följer fem experttips.

Du har erfarenhet från vårdsektorn – och jobbar som chef på ett resebolag. Det behöver inte vara något negativt, snarare tvärtom, enligt Alexander Holmberg, ledarskapsexpert med fokus på chefsutveckling och kommunikation.

– Du som ledare behöver inte stå för expertkunskapen. Faktum är att det är lättare att vara chef inom ett område du faktiskt inte har så mycket kunskap om. Då kommer du troligtvis inte detaljstyra och vara inne och peta i medarbetarnas arbete på samma sätt.

Att vi fortfarande i viss utsträckning ser det som en belöning att bli chef efter en lång och trogen karriär, i stället för att vi rekryterar den bästa ledaren är problematiskt, anser Alexander Holmberg.

– Organisationer som ska in i digitaliseringen, som finansbranschen, behöver gå från ett traditionellt hierarkiskt ledarskap till ett inkluderande chefskap. Här bör man rekrytera skickliga ledare­ – inte banktjänstemän, säger han.

Malin Trossing är civilingenjör, ledarskapsexpert och författare och har arbetat som chef och ledare på både stora och små företag. Hon poängterar att man självklart måste ha viss kunskap om branschen man jobbar i, men att ens främsta fokus som chef är att vara duktig på ledarskap. Och hon har inte varit rädd för att fråga medarbetarna om hjälp under sin karriär.

– Varför inte? Jag vet hur man handleder medarbetare och skapar struktur men jag behöver inte veta hur man skapar en grym reklamkampanj – det har jag ju haft kompetenta medarbetare som har kunnat allt om, säger hon.
Trots att det finns färre kvinnliga ledare ser Malin Trossing mest kvinnor på sina chefskurser – något som har att göra med att kvinnor generellt har lättare för att be om hjälp, tror hon.

– Tjejer har oftast lättare att vara prestigelösa och är mer villiga att ta till sig ny kunskap och lyssna in andras behov, vilket ofta också leder till ett bättre resultat för företaget.

TIPS

Fem tips från Alexander Holmberg och Malin Trossing

1. Lita på din kompetens
Våga se ledarskapet som en kompetens i sig. Det är avancerat och en konst att förstå sig på gruppdynamik, entusiasmera personal, leda en organisation framåt och låta medarbetare växa och blomma ut.

2. Jobba med dig själv och dina osäkerheter
Om du har mindre erfarenhet och kunskap än medarbetarna är det lätt att bli osäker som chef. Och då är det ännu viktigare att jobba med sig själv och sitt ledarskap. Gå inte i fällan att jobba helt ensam, ta hjälp av kollegor på andra företag eller skaffa dig en handledare eller coach som du kan bolla funderingar med.

3. Fråga medarbetare om experthjälp
Duktiga medarbetare vet hur verksamheten ska drivas och vad som fungerar eller inte, lyssna in och våga be om hjälp. Om du inte kan be medarbetare om hjälp har du fel medarbetare. Däremot är det du som chef som vet hur du ska genomföra själva arbetet och är den som delegerar och skapar struktur genom tidsrapportering och uppföljning.

4. Var tydlig med din roll
Var tydlig med vilken roll du har – vilket är att leda och fördela arbetet, annars finns risken att informella ledare i gruppen tar makt, något som urholkar chefens ledarskap. Tänk på hur du framställer dig själv och jobba med att ta position i de offentliga framträdandena. Fokusera också på det strukturella arbetet med agendor, tydliga måndagsmöten eller liknande och var tydlig med vilka förväntningar du ställer på medarbetarna och berätta gärna det inför alla. Och kom ihåg, du kan och bör lyssna in dina medarbetare men det är du som bestämmer.

5. Se till att ni arbetar med rätt saker
Dina kunniga medarbetare har en uppfattning om hur ni ska jobba, du har en annan. Här är det viktigt att du lägger tid och energi på att vara ärlig och transparent. Berätta vad som är viktigt för dig, vad du saknar kunskap om och varför du är chef. Förklara också varför du och/eller företaget har prioriterat som ni har gjort, då blir det betydligt enklare för medarbetare att ta till sig.

Mer om Relationer

Senaste om Ledarskap