Hoppa till huvudinnehållet

Petra Skoglund, personalchef på Bombardier

Bild: Bengt Alm

Arbetsmiljöarbete

De hanterar psykiska risker på samma sätt som fysiska

Sjukskrivningarna på grund av stress har blivit kortare och färre på tågtillverkaren Bombardier. Framgångsreceptet är att hantera psykiska och fysiska risker på samma sätt, enligt personalchefen Petra Skoglund.

På ett år har sjukskrivningstiden för stressrelaterad ohälsa halverats på Bombardier i Sverige – från i genomsnitt 6,6 månader till 3,1. Antalet nya sjukskrivningar på grund av stress har också sjunkit månad för månad. Bombardier är en stor global koncern och bara i Sverige finns cirka 1 700 anställda. Företaget tillverkar bland annat tåg och tågutrustning till Stockholms tunnelbana.

Startpunkten för ett systematiskt arbete med de stressrelaterade frågorna var de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som kom förra året, samtidigt som företaget sa upp personal i Sverige.

– Förskrifterna har ju väldigt tydliga ambitioner för vart man ska nå, men det fanns inga riktlinjer för hur man skulle nå dit eller hur man skulle mäta, säger Petra Skoglund, personalchef på Bombardier Transportation Sweden AB.

Slutsatsen av det arbete som drog igång, och som även involverade arbetsmiljöavdelningen (HSE), chefer och fackliga företrädare, blev att de organisatoriska och sociala frågorna skulle hanteras på samma sätt som de traditionella.

– Vi konstaterade att vi på det sättet kunde göra dem lika klara, sakliga och konkreta som de vanliga fysiska arbetsmiljöfrågorna, säger Petra Skoglund.

Företaget använder sedan tidigare TIA, det branschanpassade webbaserade system för att rapportera och utreda tillbud, risker och arbetsskador som AFA Försäkring har tagit fram tillsammans med branschföreträdare.

– Där rapporterar vi nu in mjuka risker på exakt samma sätt som de traditionella, hårda riskerna, säger Stefan Svensson, chef för arbetsmiljöavdelningen. Det verkar vi vara ganska ensamma om. Det är i alla fall den reaktion vi får när vi berättar om hur vi jobbar – oj, kan man göra så!

Arbetssättet har gjort att man nu fångar upp risker i tjänstemännens arbetsmiljö, som förut inte var riktigt synliga.

– Det kan handla om överbelastning, ostrukturerade projekt eller oklara mål till exempel, säger Petra Skoglund. Alla slags risker analyseras enligt de mallar som finns i TIA, och ska åtgärdas.

Företaget har också skapat ett nyckeltal för sjukfrånvaro som kan kopplas till stress på arbetet (LTS, Lost Time Stress related absence) på samma sätt som det redan fanns etablerade nyckeltal för annan sjukfrånvaro. Det gör att man lätt kan se var i organisationen som det finns stressrelaterade arbetsmiljörisker eller problem.

– Den här kunskapen gör att vi kan jobba med stressfrågorna på precis samma sätt som om någon har fått en sticka i fingret eller huggit sig i foten, säger Petra Skoglund. Vi kan ge cheferna det stöd och de verktyg de behöver. Alla vill ju vara en bra chef.

En ny rehabiliteringsrutin, som företagshälsan har varit med om att utarbeta, bidrar till att fler kan komma tillbaka till jobbet snabbare, menar Petra Skoglund och Stefan Svensson. Det har också blivit lättare att prata om stress och utbrändhet på arbetsplatsen, anser de. Klimatet är öppnare nu.

– Det finns mycket större acceptans i organisationen för att säga nej och prioritera bort uppgifter i dag, säger Stefan Svensson. Det är viktigt att inte bara vara duktig. Det är duktigt att säga nej ibland också.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Ledarskap