Hoppa till huvudinnehållet

Anders Ling och Katrin Eitrem Holmgren är ett av paren i WSP:s omvända mentorskapsprogram.

Bild: Bengt Alm

Kompetens

"Vi äldre har mycket att lära av de yngre"

Att lära av mer erfarna kollegor tycker nog de flesta är en god idé. Men behöver den erfarna nödvändigtvis vara äldre? Det tycker man inte på analys- och teknikkonsultföretaget WSP. Inom ämnet hållbarhet pågår ett omvänt mentorskap där yngre medarbetare är mentorer åt äldre adepter.

På WSP finns ett grundmurat intresse för hållbarhetsfrågor. Sedan ett antal år tillbaka finns ett nätverk som ordnar lunchföreläsningar på temat hållbarhet.För fyra år sedan reflekterade plötsligt några mer seniora medarbetare att det bara var de tre som var över 50 år. Då såddes fröet till projektet där unga medarbetare nu agerar mentorer för äldre kollegor inom hållbarhet.

– Många yngre brinner för hållbarhetsfrågor och vill diskutera dem med kollegor. På det här sättet tar vi tillvara på deras driv och uppdaterade kompetens inom hållbarhetsfrågor, säger Sara Elmén, projektledare för mentor- och adeptprogrammet.

– Samtidigt kan de seniora bidra med sin erfarenhet, sitt affärstänk och sina kontaktnät, säger Mikael Wallin, även han projektledare.

I år är det tredje året man driver projektet och sju par deltar. Paren, som ska vara från olika affärsområden men från samma ort, matchas ihop av projektledarna.

– Vi lägger mycket tid på att rigga och matcha – mötet mellan mentor och adept ska ge ett mervärde. Sedan står mentorn och adepten för drivet, säger Sara Elmén.

Under projektets gång har några saker omvärderats.

– Vi hade lite för mycket förväntningar och mål tidigare. Förhoppningen på kort sikt är att bli bättre på hållbarhet och kanske få till någon affär. På längre sikt är det att parterna ses, sätter en egen agenda och att vi får till ett erfarenhet- och kompetensutbyte inom företaget, säger Mikael Wallin.

När projektet skulle sjösättas för tre år sedan stod mentorerna på kö, medan det var svårare att hitta adepter.

– Vissa upplever att det är en prestigeförlust och har svårt att ta sin roll. Många äldre har redan stor kompetens inom hållbarhet, men inte på samma sätt som nyutbildade yngre, säger Mikael Wallin.

Ett av paren i årets upplaga är Katrin Eitrem Holmgren och Anders Ling.
Hon är en 29 årig miljökonsult med miljö och vatten som specialområden och har arbetat i företaget i snart två år. Han är 45 år, har varit konsult i 20 år, är nu sektorchef med affärsansvar för bland annat fastighetssektorn på WSP där han har arbetat sedan 2009.
Det finns en åldersskillnad, de är från olika affärsområden, har olika funktioner inom företaget och med helt skilda arbetskulturer.

– A match made in heaven. Vi är båda lika ambitiösa och vill att det vi gör ska bli något som är användbart för företaget. Helst ska det leda till affärer och hjälpa kunder att lösa problem, säger Anders Ling.

Katrin Eitrem Holmgren sökte som mentor för att lära känna företaget och få mer tid att jobba med hållbarhetsfrågor.

– Jag tror att det är en smart satsning. Det medför ett helt nytt kontaktnät för dem som deltar och ger en kunskaps- och erfarenhetsåterföring till företaget, säger Katrin.

Anders Ling såg en möjlighet att få verktyg för att kunna foga samman det kommersiella, som han arbetar med, med det hållbara.

– Samtidigt lockades jag av att man skulle söka ny kunskap tillsammans, det kändes innovativt. Jag hade hört av tidigare deltagare att de fått delvis nya förhållningssätt till hållbarhetsfrågan, säger han.

Tanken är att paren, inom vissa ramar, har fria händer för att komma fram till något konkret, mätbart och gärna lönsamt att avrapportera i december när projektet är över för deras del.

– Kunskap förnyas hela tiden, och det är lätt att fastna i gamla mönster. Här utvecklar vi något ihop genom att mixa våra olika perspektiv. Det är även nyttigt att ta olika positioner inom ett företag. Jag som chef går in i en annan roll när det är Katrin som leder arbetet, säger Anders Ling.

Sedan första mötet i maj har duon haft flera möten i månaden och har redan fått mycket gjort.

– Trots att det varit lite svårt att hitta tid till mötena så har det varit motiverande att få vara kreativ och kunna bidra till att bygga in hållbarhetstänket. Det här projektet är roligt på ett annat plan än de vanliga arbetsuppgifterna – det är en liten guldkant på vardagen, säger Katrin Eitrem Holmgren.

Peter Nisses är psykolog, författare och grundare av företaget Mentorhuset. Den variant av omvänt mentorskap som WSP använder sig av tycker han är intressant.

– Mentorskap handlar om att utveckla vår kompetens och sig själv, även som människa. Vi äldre har mycket att lära av de yngre inom områden som utvecklas snabbt. Men det kräver stor respekt, och ännu är det inte uttalat att äldre ska lyssna på yngre, säger Peter Nisses.

Samtidigt anser han att mentorskap inte har med åldern att göra utan att det är mötet som är det viktiga.

– Det moderna mentorskapet handlar om att hitta sätt att förstå hur den andre tänker och att möta varandra. Det kräver ett ömsesidigt beroende vilket i sig kräver mod, men därifrån finns en språngbräda till ett utvecklingsarbete där det börjar hända saker, säger Peter Nisses.

SÅ FUNKAR DET

Mentorskap

Adepten ska:

  • Låta träffarna styras av sitt behov.
  • Vara målmedveten och intresserad, öppen och lyhörd.
  • Kunna ge och ta kritik som ska vara konstruktiv.
  • Dela med sig av sin egen kompetens, exempelvis nya studiekunskaper.

Mentorn ska:

  • Vara intresserad och engagerad, ärlig och öppen.
  • Stötta och ge råd.
  • Kunna utmana adepten.
  • Dela med sig av sin arbetslivserfarenhet och vardag inom yrkesrollen.
bild på Helena Gohde

Helena Gohde

Mer om Kompetens

Senaste om Ledarskap