Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Tillsyn på distans under pandemin

Arbetsmiljöverket har ställt om sitt tillsynsarbete och gått över till att göra större delen av sina inspektioner på distans. Framöver kommer de fysiska inspektionerna successivt att trappas upp, men allt hänger på hur coronasmittan utvecklas.

När coronakrisen slog till för fullt i våras tvingades Arbetsmiljöverket ställa om sin tillsynsverksamhet. De planerade besöken ställdes in och i stället började man med inspektioner via telefon. Sedan en månad tillbaka testar man också Skype, vilket gör det möjligt att till exempel dela bilder och dokument.

Vid en del inspektioner får arbetsgivaren besvara frågor i förväg som sedan ligger till grund för Arbetsmiljöverkets bedömningar. Precis som vid vanliga inspektioner deltar också skyddsombud eller någon annan ur skyddsorganisationen.

– Det är ganska mycket som vi kan fånga upp via våra distansinspektioner. Till exempel om man jobbar systematiskt eller inte med arbetsmiljön på en arbetsplats, vilka rutiner man har för att säkerställa att man arbetar på rätt sätt med arbetsmiljön och vilka rutiner som saknas. Sådana saker fungerar alldeles utmärkt att göra på distans, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket. Foto: Arbetsmiljöverket

Även när det gäller skyddsombudsstopp och så kallade 6:6a-anmälningar om brister i arbetsmiljön som skyddsombud skickat in sker inspektionerna i första hand på distans.

Om myndigheten däremot anser att de behöver vara på plats för att kunna granska och göra en rättssäker bedömning av ett ärende då gör inspektörerna ett fysiskt besök på arbetsplatsen.

– Det kan till exempel vara när en arbetsplatsolycka inträffat och vi behöver bilda oss en uppfattning om hur platsen ser ut där olyckan har skett. Vi behöver också göra kontroller av transporter, maskiner och skydd. Då måste vi vara på plats.

Under våren har vissa planerade, nationella inspektionsinsatser fått stå tillbaka till följd av coronan. Det gäller bland annat tillsynen av kränkande särbehandling inom kultursektorn och hot och våld i kollektivtrafiken. Men från mitten av oktober kommer Arbetsmiljöverket att återuppta de fysiska arbetsplatsbesöken i en inspektionsinsats kring kränkande särbehandling i Svenska kyrkan och andra religiösa samfund.

Även de myndighetsgemensamma inspektionerna för att motverka brott i arbetslivet är igång igen med fysiska besök efter att ha varit pausade en längre tid.

– Det är bara när det gäller vård och omsorg och personlig assistans där vi inte genomför kontroller just nu och det beror på risken för smittspridning och covid-19, säger Peter Burman.

Även om Arbetsmiljöverket nu öppnar upp för fler fysiska inspektioner är hela tillsynsarbetet avhängigt av hur coronasmittan utvecklas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Hur vi inspekterar framöver baseras på den kunskap vi har nu om situationen och hur smittspridningen utvecklas i landet. Förändras den här situationen får vi förhålla oss till det. Om det blir smittspridning i kluster får vi avvakta med inspektioner i vissa regioner och inspektera i andra. Det beror helt på utvecklingen, säger Peter Burman.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler