Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Krafttag mot brott och fusk i arbetslivet

Förra året trappade Arbetsmiljöverket och ett antal andra myndigheter upp sitt arbete för att upptäcka brott och fusk i arbetslivet. Närmare 2 000 företag kontrollerades vilket resulterade i att tio miljoner kronor i sanktionsavgifter utfärdades.

Sedan ett par år tillbaka genomför Arbetsmiljöverket tillsammans med Skatteverket och polisen oannonserade kontroller mot företag som medveten och ibland systematiskt bryter mot olika regelverk. Förra året var det främst företag inom byggsektorn, skönhetsindustrin och restaurangbranschen som fick besök.

Enligt Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensamma kontroller på Arbetsmiljöverket, är det vanligt att företag som bryter mot skatt- och bidragsregler även bryter mot arbetsmiljölagen eller utnyttjar arbetstagare på olika sätt. Det kan till exempel handla om svartjobb, omänskliga arbetstider och riskfyllda arbetsmiljöer eller undermåliga boendeförhållanden.

– Vi möter ofta utländska arbetstagare vars förhållanden kraftigt skiljer sig från deras svenska kollegors. Det gäller allt från arbetsförhållanden, risker i arbetsmiljön till beroendeförhållandet till arbetsgivare och rätten att få arbeta i landet. Det är en komplex problematik som är resurskrävande, säger Johan Winberg, poliskommissarie på Polismyndigheten, i en kommentar.

Under 2020 fortsätter myndigheternas kontroller i bland annat bygg- och transportsektorn och städbranschen.

FAKTA

Myndighetssamverkan

De myndigheter som deltar i samverkan mot brott i arbetslivet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Så många kontroller har gjorts:
2017: 161
2018: 1 130
2019: 2 000

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler