Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Förslag om nya föreskrifter på remiss

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska få en ny struktur och i slutet av januari går förslaget ut på remiss till bland annat arbetsmarknadens parter. 67 föreskrifter ska bli 14 om förslaget går igenom.

Arbetsmiljöverkets arbete med regelförnyelsen har varit minst sagt omfattande. 2 000 paragrafer har gåtts igenom i detalj tillsammans med jurister när 67 föreskrifter nu ska bli 14.

– Vår ambition är att det ska bli enklare för arbetsgivare och andra som berörs av föreskrifterna att hitta rätt och förstå vilka föreskrifter som gäller för dem och att det ska bli lättare att förstå reglerna, säger Eva Barkström som är projektledare för regelförändringarna.

Även om det blir färre föreskrifter ska inte det sakliga innehållet ha ändrats med undantag för föreskrifterna för byggherrar där flera nya paragrafer har lagts till och sakinnehållet har ändrats, enligt Eva Barkström.

Många av dagens föreskrifter har 50 år på nacken. Därför har även en språklig översyn gjorts.

– Språket i föreskrifterna från 1980-talet skiljer sig väldigt mycket jämfört med nyare föreskrifter. Även arbetslivet har ju förändrats mycket. Föreskrifter från 80-talet har kanske inte så mycket med dagens arbetsliv att göra, säger Britt-Marie Larsson på Arbetsmiljöverket som jobbar med regelförnyelsen.

Hennes förhoppning är att det nu ska bli lättare att hitta och lättare att förstå föreskrifterna, vilket i förlängningen leder till en säkrare arbetsmiljö.

– Den nya strukturen gör förhoppningsvis också att det blir lättare för oss på Arbetsmiljöverket att ställa om och reglera nya risker. Att vi blir lite snabbare på fötterna helt enkelt. I dag tar föreskriftsarbete ofta väldigt lång tid, säger Britt-Marie Larsson. 

Svaren från remissinstanserna ska vara inne senast i augusti i år. Men de nya föreskrifterna börjar inte gälla förrän i mars 2022. Under våren är fem hearings med arbetsmarknadens parter inplanerade så att de ska kunna få svar på eventuella frågor. 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler