Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Nya regler som påverkar arbetslivet

Karensavdrag i stället för karensdag och rökförbud på uteserveringar. Det är några nya regler som påverkar arbetslivet 2019.

Karensavdrag istället för karensdag
Från den 1 januari ersattes karensdagen av ett karensavdrag. Syftet är att göra karensen mer rättvis. Tidigare har karensdagen slagit ojämnt beroende på vilka arbetstider man har. De som har oregelbundna arbetstider och jobbar långa arbetspass har drabbats mer än de som har en fast arbetstid om åtta timmar per dag. Genom lagändringen införs en förutsägbar självrisk när man är sjuk och arbetsgivaren gör avdrag på sjuklönen motsvarande 20 procent av sjuklönen för en vecka.

Rökförbud på uteserveringar
Den 1 juli i år är det slutrökt på landets uteserveringar men också i lekparker, perronger, entréer och andra utomhusmiljöer. Visita, som är arbetsgivarorganisation inom hotell- och restaurangbranschen, har varit kritisk till beslutet.

– Det finns en risk att det blir krångligt och rörigt för restaurangföretagen när man ska hänvisa gäster ut från uteserveringen för att röka. Det kommer ställa nya krav på restaurangpersonalen att övervaka och hantera, säger Stefan Lundin, chefsjurist på Visita till tidningen Hotellrevyn.
Hotell- och restaurangfacket däremot är positiva eftersom de anser att förbudet kommer medföra en bättre arbetsmiljö för personalen.
– Det finns ingen annan bransch som utsätts för en så rökig miljö. Våra medlemmar utsätts för passiv rökning som man faktiskt kan dö av, säger HRF:s avtalssekreterare Per Persson till tidningen Metro.

Skärpta krav på arbetskläder för hemtjänstpersonal
Verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen samt hemtjänst och LSS-boenden måste byta arbetskläder varje dag, enligt de nya föreskrifterna om smittrisker i arbetsmiljön som började gälla i november. Men kostnaden för tvätt ska arbetsgivaren stå för. En annan nyhet är krav på att använda säkra avfallsbehållare för vassa föremål som sprutor. Totalt berörs en miljon anställda av de nya föreskrifterna.
Regler om maskiner för papperstillverkning upphävs

Regler om maskiner för papperstillverkning försvinner
I slutet av januari upphör föreskrifterna om maskiner för papperstillverkning att gälla (AFS 1984:16). Kraven i de föreskrifter som försvinner täcks in av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3). Förändringen är en del i ett större regelförenklingsarbete som pågår på Arbetsmiljöverket just nu och som Arbetsliv nyligen skrev om. Antalet föreskrifter ska bli färre, reglerna tydligare och onödiga detaljkrav tas bort.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler