Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Hot och våld

Skärpta straff för hot mot tjänstemän

Strängare straff för personer som hotar eller begår våld mot tjänstemän på grund av beslut de fattat i sin yrkesutövning. Det är ett förslag i den så kallade Blåljusutredningen som nyligen presenterades.

Utredningen har främst fokuserat på hot eller våld mot så kallad blåljuspersonal, polis, räddningstjänst och ambulanssjukvårdare. Redan i dag är det straffbart att till exempel kasta sten mot polis i samband med utryckning, men utredningen föreslår att straffen ska bli strängare för dem som hindrar blåljuspersonal från att utföra sitt arbete.

Ett annat förslag är att höja straffsatsen för hot och våld mot tjänstemän.

– Vi anser att det är fullständigt oacceptabelt att man blir angripen i sitt yrke som man är beroende av för att försörja sig, sa Anders Perklev, när han i veckan presenterade utredningen.

Tom Johnson, andre vide förbundsordförande för Fackförbundet ST som organiserar drygt 95 000 medlemmar i statlig tjänst, säger att många av deras skyddsombud rapporterar om att samtalstonen blivit råare och att hot är vanligare. Hoten har olika karaktär. En del är oöverlagda och sker i stundens, hetta exempelvis i mötet med Kronofogden. Andra är överlagda och syftar till att ändra ett beslut. Ytterligare en vanlig typ är hot om självmord. De drabbar främst handläggare på Försäkringskassan och kommer från människor som befinner sig i en väldigt utsatt situation. Foto: Andy Phrat

– När man hotar en tjänsteman så hotar man inte bara den personen utan hela samhället. Tjänstemannen fattar inte sina beslut för att jävlas med den enskilde utan följer lagstiftningen, säger Tom Johnson.

Han välkomnar en skärpning av straffen för hot mot tjänstemän men säger samtidigt att det inte är den enda lösningen på problemet.

– Hur man bemöter varandra är en fråga för hela samhället. Det börjar redan i skolan, om man lär sig att det är ok att ha en viss typ av jargong i skolan hänger det ofta kvar sen. Vi skulle gärna se ett blocköverskridande arbete tillsammans med skola, arbetsgivare och fackförbund för att få ett bättre samtalsklimat.

Tom Johnson anser att det kan finnas ett mörkertal när det gäller hot och våld på jobbet.

– Många vågar inte incidentrapportera av rädsla för den som hotat. När man rapporterar måste man också vara beredd att vittna i rätten och få sina personuppgifter offentliga och det är många oroliga över. Men det är en svår fråga att lösa. Vi kan inte heller ha ett Kafka-samhälle där beslut fattas av anonyma tjänstemän.

 

FAKTA

Om utredningen

Utredningen föreslår att ett nytt brott, blåljussabotage, införs i brottsbalken. Brottet gör det straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som hindrar eller försenar deras arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse. Dessutom föreslår utredningen att det lägsta straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och att det högsta straffet höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Hot och våld

Senaste om Lagar och regler