Hoppa till huvudinnehållet
Smitta

Skärpta krav på arbetskläder för hemtjänstpersonal

Anställda inom hemtjänsten måste byta arbetskläder varje dag, enligt de nya föreskrifterna om smittrisker i arbetsmiljön som började gälla i veckan. Men kostnaden för tvätt ska arbetsgivaren stå för.

Verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen samt hemtjänst och LSS-boenden berörs av de nya föreskrifterna om smittrisker som började gälla den 19 november.

– Det gäller alltså inte personlig assistans och inte daglig verksamhet utan dygnet-runt-verksamheter, säger Gunnar Sundqvist, utredare inom arbetsmiljö på Sveriges kommuner och landsting, SKL, till tidningen Kommunalarbetaren.

De nya föreskrifterna omfattar en miljon anställda enligt Arbetsmiljöverkets beräkningar. Det är arbetsgivaren som ska se till att kläderna tvättas samt bekosta tvätten, enligt föreskrifterna.

En annan nyhet är krav på att använda säkra avfallsbehållare för vassa föremål som sprutor. Stickskador inom vården är mycket vanliga och innebär en allvarlig risk för blodsmitta för vårdpersonal.

Arbetsgivare som inte uppfyller kraven när det gäller avfallsbehållare för sprutor riskerar sanktionsavgifter. Sanktionsavgifter införs också om arbetsgivare missar att dokumentera om de anställda utsatts för allvarlig smitta som exempelvis tuberkolos.

FAKTA

De nya föreskrifterna

De nya föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) ersätter föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1).

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Smitta

Senaste om Lagar och regler