Hoppa till huvudinnehållet
Kemikalier

Stor okunskap om hur man hanterar asbest

Det finns många regler kring arbete med asbest eftersom fel hantering kan ge livshotande sjukdomar. Ändå händer det fortfarande att arbetare river asbest utan skyddsutrustning - och utan att veta hur farligt dammet är som de andas in.

Sedan 1982 är det förbjudet att använda asbest i Sverige, men framför allt i vissa äldre byggnader kan det finnas asbest kvar. Ämnets egenskaper gjorde det till ett populärt byggmaterial i mitten av 1900-talet.

Risken att utsättas för asbest är alltså störst i samband med rivning, reparationer och underhållsarbete. När man river eller arbetar med material som innehåller asbest frigörs fibrer, som kan stanna kvar i luften i flera dagar. Om man andas in dem kan de orsaka flera allvarliga lungsjukdomar.

Reglerna i föreskrifterna om asbest är tydliga. Arbetsgivaren ska ansöka om tillstånd från Arbetsmiljöverket, de som gör jobbet ska ha fått särskild utbildning och det ställs krav på skyddsutrustning, instruktioner för arbetet med mera. Arbetsgivaren ska också rapportera in när och var arbetet sker, så att Arbetsmiljöverket kan inspektera det.

Företag som bryter mot reglerna får betala sanktionsavgift.

– Om man river asbest ska man veta vad man gör, säger Gustaf Bäck, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Ett problem är att det inte alltid står klart i förväg om en byggnad som ska rivas innehåller asbest.

– Då säger reglerna att om man är det minsta osäker måste man ta prov, säger Gustaf Bäck. Byggherren ska lämna uppgift om materialet till den entreprenör som anlitas. Arbetsgivaren har ansvar för de anställda som utför själva arbetet.

Men ibland blir det arbetarna som gör upptäckten - oj, det här kanske är asbest!

– Då har de redan jobbat med något som man inte får. Det ska anmälas som ett tillbud, men det görs inte alltid. I bästa fall kallar man in ett saneringsföretag istället.

Arbetsmiljöverket kan få tips om olaglig asbesthantering direkt från arbetstagarna, eller från allmänheten.
Kommunens miljöinspektörer kan också höra av sig. Det förekommer att asbest lämnas på kommunens återvinningsstationer i vanliga behållare för byggmaterial, trots att det ska förpackas, märkas som riskavfall och lämnas till särskild sanering.

Hur vanligt det är med olaglig asbestrivning har Arbetsmiljöverket inte uppgift om.

– Tyvärr förekommer det ganska ofta, säger Gustaf Bäck. Det följer lite med byggkonjunkturen. När det renoveras och byggs mycket, så blir det fler tillbud.

Hans uppfattning är att det oftast handlar om små firmor.

– Många småföretag är mycket seriösa, säger han. Men asbestsanering kostar, och måste få kosta. I den här branschen finns det företag som är beredda att tumma på säkerheten för att få kontrakt.

FAKTA

Så ska asbest hanteras

Oftast krävs det provtagning för att få säkert svar på om ett material innehåller asbest. Om man är det minsta osäker ska man alltid ta ett asbestprov.

Om materialet visar sig innehålla asbest och det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm vid arbetet, krävs det:

  • tillstånd från Arbetsmiljöverket,
  • speciella skyddsåtgärder
  • utbildning för att få hantera det asbesthaltiga materialet.
bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Kemikalier

Senaste om Lagar och regler