Hoppa till huvudinnehållet

Dagens 72 olika föreskriftshäften ska bantas ned till 17 enligt ett förslag från Arbetsmiljöverket.

Bild: Marianne Zetterblom

Arbetsmiljöarbete

Regelverket kring arbetsmiljö ska bli tydligare

Dagens föreskrifter om arbetsmiljö är många och vissa överlappar varandra. Nu har Arbetsmiljöverket presenterat ett förslag för hur regelverket kan göras tydligare och enklare att följa. Men arbetsmarknadens parter är delvis kritiska till förslaget.

 

I dagsläget finns cirka 2 300 arbetsmiljöregler i 72 olika föreskriftshäften. Arbetsmiljöverket vill banta antalet föreskriftshäften till 17 stycken. Samtidigt vill myndigheten digitalisera reglerna för att komma bort från dagens pappershäften. Men förslaget innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, säger Torben Vincentsen, som ansvarar för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket.

– Däremot blir förutsättningarna att leva upp till föreskrifterna bättre. Det ska vara enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar och hantera frågor som vi möter i det moderna arbetslivet, säger han i en kommentar.

Förslaget innebär också tydligare ingångar i regelverket så att det blir lättare att hitta den information man söker utifrån den roll man har. Den som söker information ska inte behöva leta i flera olika föreskrifter.

– Tydliga och pedagogiska ingångar till reglerna är viktigt för att göra det överskådligt och lätt att hitta i regelverket vad som gäller för exempelvis arbetsgivare eller byggherrar. Det ger Arbetsmiljöverket bättre förutsättningar att utforma enhetliga och mer relevanta regler, säger Jonas Hamark, jurist på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

I slutet av september bjöd Arbetsmiljöverket in arbetsmarknadens parter till diskussion om regelförenklingen. Sten Gellerstedt, utredare och arbetsmiljöexpert på LO, är enligt tidningen Arbetarskydd kritisk till att de allmänna råden försvinner från föreskrifterna.

Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, är positiv till regelförenklingen men säger till Arbetarskydd att förslaget inte är tillräckligt tydligt för att kunna ta ställning till.

I början av 2018 ska Arbetsmiljöverkets generaldirektör besluta om förslaget ska gälla. Sedan ska Arbetsmiljöverket se över reglerna och sortera in dem i strukturen. Allt ska dessutom digitaliseras. Ett arbete som kommer ta fler år enligt Torben Vincentsen.

Läs mer om förslaget här:

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler