Hoppa till huvudinnehållet
Kemikalier

Hormonstörande ämne förbjuds i kassakvitton

Det hormonstörande ämnet bisfenol A kommer att förbjudas i kassakvitton och biljetter efter ett beslut i EU-kommissionen. Studier visar att kassapersonal som hanterar kvitton utsätts för mycket höga halter under en arbetsdag.

 

– Det nya förbudet kommer att minska den totala exponeringen för bisfenol A och kan bidra särskilt till att skydda gravida kvinnor som hanterar kassakvitton i jobbet. Bisfenol A misstänks kunna ge effekter på foster och små barn även vid låg exponering, säger Helena Dorfh, utredare på Kemikalieinspektionen.

EU-kommissionens beslut innebär att bisfenol A inte får förekomma i halter över 0,02 procent i så kallat termopapper. Termopapper ändrar färg när det utsätts för värme vilket gör att det inte krävs toner eller färgband vid utskrifter. Bisfenol A används även vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster.

Bisfenol finns i urin och blod hos de flesta människor, men en schweizisk studie från 2010 visar att en kassörska som jobbar hela dagen med kassakvitton får en exponering som är dubbelt så hög som den normala.

– I dagsläget vet vi inte hur vanligt det är att bisfenol A finns i svenska kassakvitton. Det ingår i ett uppdrag vi fått från regeringen att utreda. En rapport från 2012 visade att en del av de stora butikskedjorna slutat använda kassakvitton med bisfenol A men långt ifrån alla, säger Helena Dorfh.

Sedan 2011 är bisfenol A förbjudet i nappflaskor i hela EU. I Sverige är bisfenol A förbjudet att använda vid så kallad relining av dricksvattenrör.

Kemikalieinspektionen undersöker på uppdrag av regeringen om det finns behov av att införa åtgärder i Sverige för att minska risker med användningen av andra bisfenoler. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast i september 2017.

TIPS

Så testar du om pappret innehåller bisfenol

För att testa om ett kvitto är gjort av termopapper värmer du det genom att till exempel hålla en tändare under pappret. Om det färgas kraftigt är det ett termopapper.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Kemikalier

Papperstidning

Prenumerera på tidningen Arbetsliv, Sveriges största arbetslivstidning som kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera

Senaste om Lagar och regler