Hoppa till huvudinnehållet

Den nya lagen innebär att franska arbetsgivare måste förhandla med facken om en intern policy för hur och när arbetstagare får störas på sin fritid.

Bild: Istockphoto

Stress

Rätt att logga ut får inte gehör i Sverige

I Frankrike gäller en ny lag från årsskiftet som ger anställda rätt att inte kolla jobbmejl efter arbetstid. Men i Sverige är både arbetsgivare och fack ense om att lagstiftning inte är rätt väg att gå för att skapa bättre balans mellan arbete och privatliv.

Rätten att logga ut, som den franska lagen kallas, innebär inte ett totalstopp för jobbmejl utanför arbetstid. Men den gör att arbetsgivarna måste förhandla med facken om en intern policy för hur och när löntagare får störas på sin fritid. Lagen omfattar alla företag som har minst 50 anställda. Ett av argumenten har varit resultaten av en studie från konsultföretaget Eléas. Den visar att 37 procent av landets yrkesaktiva använder sina jobbtelefoner eller datorer utanför jobbet. Och det i stort sett dagligen.

Några större franska företag, som däcktillverkaren Michelin, har redan tidigare beslutat att kraftigt begränsa e-post riktad till anställda utanför kontorstid. Men majoriteten av löntagarna har inte omfattats av några regler alls.

På svenska arbetsplatser saknas också ofta bestämmelser på området, visar en undersökning av Unionen.

– Över hälften av våra medlemmar säger att man inte ens har diskuterat frågan på deras arbetsplats, och två tredjedelar omfattas inte av någon policy för när de ska vara tillgängliga, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef hos Unionen.

En av förklaringarna är att det handlar om en relativ ny situation.

– Ja, vi måste bli mer medvetna om att någonting substantiellt har hänt på våra arbetsplatser under de senaste tio-femton åren.

En annan faktor, enligt Henrik Ehrenberg, är att många löntagare själva uppfattar den nya tekniken framförallt som positiv.

– De gillar sin smartphone och sin dator. En del föredrar att hämta barnen på dagis, och sedan jobba en stund på kvällen, när barnen har lagt sig.
Han betonar också att det inte bara är arbetsgivaren som stör kvällstid. Både kollegor och kunder kan höra av sig.

– Men det är ändå arbetsgivaren som bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, säger han.

Förmågan att klara av att sätta gränser är olika från person till person, och Henrik Ehrenberg anser att situationen på många arbetsplatser behöver bli tydligare.

– De anställda bör veta vad som förväntas av dem.

Hos Svenskt Näringsliv uppfattas också otydligheten som ett problem.

– Ja, vi uppmuntrar våra medlemmar att se över situationen, säger Bodil Mellblom som är arbetsmiljöexpert hos Svenskt Näringsliv.

Hon säger att det ligger i arbetsgivarnas intresse att de anställda vilar på sin fritid.

– Självklart är det viktigt för arbetsgivarna att de anställda inte drabbas av utmattning.
Att ha tydliga regler är också ett sätt att undvika konflikter på arbetsplatsen, säger hon.

Men varken Bodil Mellblom eller Henrik Ehrenberg anser att man behöver lagstifta om frågan i Sverige. De hänvisar till den svenska modellen, och säger att arbetsmarknadens parter på varje arbetsplats bör lösa problemet.

Bodin Mellblom säger att frågan delvis behandlas i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som kom förra året. Hon pekar också på att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram ny vägledning för det gränslösa arbetet.

Anna Trenning-Himmelsbach

Mer om Stress

Senaste om Lagar och regler