Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Vägledning om nya stressföreskriften snart ute

Informationsträffar, youtubefilmer, frågor och svar på webben och en skriftlig vägledning. Det är inslag i Arbetsmiljöverkets satsning för att sprida kunskap om de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vad är det som gäller? Hur ska vi göra? Många arbetsgivare har frågor om de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den 31 mars träder föreskriften (AFS 2015:4) i kraft. Där förtydligas arbetsgivarens ansvar för att se till att inte arbetsbelastning eller arbetstid leder till ohälsa och för att motverka kränkande särbehandling.

Suget efter kunskap är stort, det märks tydligt. Sedan i höstas har Arbetsmiljöverket ordnat informationsträffar runt om i landet. I mars är fem stycken planerade. Alla är fullbokade. Omkring 4 000 personer har hittills deltagit, enligt Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket. Informationsinsatserna kommer att fortsätta under året. Många ringer också till verkets svarstjänst med sina frågor.

Foto: Arbetsmiljöverket

– Trycket har ökat hela tiden sedan beslutet togs om att föreskriften skulle träda i kraft, säger Ulrich Stoetzer. I de flesta fall finns svaret på hemsidan. Där har vi frågor och svar som fångar upp 99 procent av det man vill veta.

På verkets webbplats – och på youtube – finns filmer från informationsträffarna och även filmade intervjuer med experter. Närmare 400 000 arbetsgivare har fått brev med grundläggande information om de nya reglerna.

I dagarna kommer även en vägledning för arbetsplatser, som lite djupare ska förklara det som sägs i föreskriften. Men det bli ingen "gör så här-skrift". Dessutom lanserar Arbetsmiljöverket en bredare annonskampanj och en film om stress- "Utmaningen", som riktar sig mer mot allmänheten.

– Vi går inte in på metoder. Dels är det inte vårt uppdrag, dels skulle det vara förmätet att säga att vi vet hur allt fungerar ute på arbetsplatserna. Det står tydligt vilka faktorer man ska jobba med, men det är arbetsgivaren som tillsammans med arbetstagarna ska få det att rulla på i vardagen.

För handfastare råd hänvisar han till arbetsmarknadens parter och aktörer, exempelvis Prevent.
Kraven i sig är inte nya, menar han.

– Det föreskriften gör, är att den förtydligar vad som gäller.

Till Prevents översikt över utbildningar och material på området

Läs mer hos Arbetsmiljöverket

NYCKELORD

I den nya föreskriften

Organisatorisk arbetsmiljö är förutsättningar som skapar villkoren för arbetet, som ledning, delaktighet, krav, resurser och ansvar.
Social arbetsmiljö är exempelvis villkoren för samarbete och socialt stöd från chefer och kolleger.
Krav är arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska/sociala förhållanden med mera.
Resurser är till exempel arbetsmetoder, kompetens, bemanning, egen kontroll i arbetet, tydliga mål, stöd och möjligheter till återhämtning.
Ohälsosam arbetsbelastning är obalans mellan krav och resurser. Kan bli ohälsosam om den är långvarig och möjligheter till återhämtning saknas.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) börjar gälla 31 mars 2016

Upptäck stresstecknen:

  • mycket övertid/mertid
  • långa perioder av intensivt arbete, högt tempo
  • det saknas tid för raster och återhämtning
  • medarbetarenkäter ger signaler om stress
  • tillbud, felhandlingar
  • sämre arbetsresultat, försenat arbete
  • hög personalomsättning
  • stressrelaterade besvär, arbetsskador, sjukfrånvaro

Källa: "Förebygg arbetsrelaterad stress" Arbetsmiljöverket

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Stress

Senaste om Lagar och regler