Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Nya lagar nästa år

Nästa år träder några lagändringar i kraft som påverkar företag och anställda. Arbetsliv har listat de viktigaste.

Från den 1:a januari 2017 ska lönekartläggning göras årligen, istället för som nu vart tredje år. Företag med fler än tio anställda ska dokumentera arbetet. Dessutom ska arbetsgivare förebygga diskriminering kopplat till samtliga diskrimineringsgrunder.

– Det har varit en påtaglig brist att arbetsgivare inte har behövt se över om det finns risker för diskriminering som har samband med exempelvis ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en kommentar.

Stärkt skydd för visselblåsare
En annan nyhet nästa år är att skyddet stärks för visselblåsare, det vill säga personer som larmar om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Visselblåsare som utsätts för repressalier från arbetsgivaren på grund av att de slagit larm ska ha rätt till skadestånd. Till skillnad mot tidigare ska lagen inte bara gälla arbetsgivare inom offentlig sektor utan även i privat sektor. Den kommer även att omfatta inhyrda arbetstagare.

Lex laval rivs upp
I dagarna lade regeringen fram ett förslag som river upp lex Laval. Det innebär att fackförbunden lättare ska kunna ta till stridsåtgärder när utländska arbetare saknar kollektivavtal. Den så kallade bevisregeln tas därmed bort. Bevisregeln innebär att arbetsgivare slipper bli utsatta för stridsåtgärder om det går att bevisa att de utstationerade arbetarna har minst sådana villkor som motsvarar vad facken tänker kräva i ett EU-anpassat kollektivavtal.

FAKTA

Fler nya lagar och regler

  • Ny elsäkerhetslag Från den 1 juli 2017 träder en ny elsäkerhetslag i kraft. Den 

    innebär bland annat att de företag som utför elinstallationer ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. 

  • Nya regler om kvartsdamm Den 2 november i år kom nya föreskrifter om kvartsdamm som har ökat fokus på riskbedömning och förebyggande arbete. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett verktyg som ska göra det lättare föf företag att bedöma riskerna med kvartsdamm på deras arbetsplats. 
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler